Østrup kirke

Fotos Grethe Hansen

Østrup kirke ligger som en central del af miljøet omkring Østrupgård. Historisk Atlas har flere optegnelser omkring stedet.

Østrup kirke er bygget i 1200-tallet og var i begyndelsen en lille kirke. Den var væsentlig kortere en den er i dag og formodentlig uden kirketårn.

Kirkeskibet

Kirkeskibet i Østrup kirke, en 3-mastet orlogsfregat, daterer sig tilbage til 1731. Det år fik Lumby kirke, der ligger få kilometer sydvest for Østrup, skibet foræret af en række skippere. Der fortælles, at disse skippere omgik Odense Bys købstadsrettigheder og ulovligt tjente på indskibning af varer til Stige by. Gaven til Lumby kirke har måske haft til formål at få tolderne i Stige til at holde mund over for myndighederne i Odense, eller måske har kirkeskibet skulle bøde på en dårlig samvittighed. Efter at have ligget på Lumby kirkes loft, blev skibet i 1960 foræret til Østrup kirke.
Gravmindesten

Gravmindesten over Poul Skinkel og hustru. I 1590 beretter biskop Jacob Madsen fra en visitats, at Østrup kirke var egnens mindste kirke. Dengang hørte kirken ind under nabogården, Østrupgård, og i 1595 sørgede Østrupgårds ejer, Morten Skinkel, for at udvide kirken med et nyt kor bestående af to fag krydshvælv. Formodentlig samtidigt med korombygningen er det murede vesttårn opført. Under kirkens kor var der i begyndelsen en gravhvælving tiltænkt Østrupgårds ejere. Gravhvælvingen findes ikke mere, men i koret findes en velbevaret ligsten efter Poul Skinkel af Østrupgård (død 1565) og hans kone Ida Andersdatter.
Prædikestolen

Prædikestolen er fra 1600-tallet.
Døbefonten er af granit. Den er romansk og på alder med det ældste af kirken. Prædikestolen er fra 1600-tallet, og altertavlen er udført i rokokostil og er fra omkring 1770.

Kalkmalerier

Fra perioden mellem 1400 og 1525 findes flere kalkmalerier. Bag orglet findes et billede af Sankt Peter med nøglen, og det andet store kalkmaleri forestiller Sankt Sebastian. Legenden om Sebastian fortæller, at han var en kristen romersk officer under kejser Diokletian (kejser fra 284 – 305), der var kendt for sine grusomme kristenforfølgelser. På trods af forfølgelser holdt Sebastian fast ved sin tro, og derfor måtte han lade livet. Det siges, at han blev henrettet på den store væddeløbsbane, Cirkus, i Rom. Han blev bundet til en pæl og skudt med pile.
Alterbilledet, der viser nadverens indstiftelse, er malet af C. Faber i 1863.
 Alterkalken består af to dele. Den nederste del er ca. 350 år gammel, og den øverste del er sat på en gang i 1800-tallet. I 1936 indkøbte kirketiendeejeren, C. J. Nielsen, Østrupgård, 40 særkalke til kirken, så man ikke længere skulle drikke af den fælles kalk.

I 1940 ophørte Østrup kirke med at høre under Østrupgård.

I marts 2008 er Østrup, Skeby og Gerskov kirker som de første i landet blevet ”grønne kirker”. Det vil sige, at kirkernes menighedsråd har vedtaget 31 tiltag, der skal gøre kirkernes drift mere ansvarlig i forhold til den skabte natur.

I dag har Østrup sogn, præst fælles med Skeby sogn, Skeby og Gerskov kirker.

Tekst hentet fra Østrup kirkes folder.