Hasmark kirke

Hasmark kirke er af nyere dato, helt nøjagtig blev man klar til grundstensnedlæggelsen den 14.maj 1892. Dette skyldtes initiativtageren hofjægermester Niels Erik Hofman Bang. Han var ikke alene en iderig mand, men han var også beslutsom. Som arkitekt valgtes Emil Schwanenflügel fra Odense.

Byggeriet gik hurtigt i gang og kirken stod færdig til indvielse 1.søndag i advent den 27.november 1892. Den første alterdug syet af hofjægermesterinde Hofman Bang blev skænket ved indvielsen.

Døbefonden har sin egen interessante historie, som fortaber sig i den gamle Egense kirkes tilblivelse omkring år 1100. Den er hugget i gotlandsk kalksten. Omkring 1555 blev Egense kirke revet ned, og døbefonten fik en kummerlig tilværelse, den endte som andetrug i den gamle præstegård i Egense, også kaldet “Annexgården”, nu Egensegårdsvej 5. I 1875 overtog købmand Peder Nielsen den gamle, efterhånden temmelig ramponerede døbefont og brugte den til pynt i sin have. Han skænkede den til Hasmark kirke da den blev bygget, her kom den atter til ære og værdighed. Den blev restaureret og indsat i Hasmark kirke den 27.november 1892, hvor den stadig kan ses.

Søgning på “Hasmark kirke” i Historisk Atlas giver følgende resultat