Hjadstrup kirke

Se optegnelser om Hjadstrup kirke i Historisk Atlas. Åbner i et nyt vindue!

Fotos Grethe Hansen

Hjadstrup landsby kirke er fra omkring 1100-tallet. Kirken fik en grundig renovering omkring 1885. Hjadstrup kirke set fra sydsiden.

Hjadstrup Kirke er en typisk romansk kirke fra 1200 – tallet, bygget i såkaldte kvadersten, det vil sige rå natursten, i dette tilfælde af granit hvilende på en enkelt sokkel. Oprindelig bestod kirken kun af skib og kor tækket med bly. I 1500- tallet blev kirken udvidet med det ret store massive tårn samt våbenhus i nord (ud mod vejen).

De tiloversblevne kvadersten fra den oprindelige vestmur indsattes i tårnets nederste del. Tårnet har meget store blændinger, som brydes af glamhullerne. Fire af kirkens oprindelige små romanske vinduer, 2 imod nord, 1 imod øst og 1 imod vest ses endnu som udvendige blændinger. De nuværende store spidsbuede vinduer er fra restaureringen i 1885-88. Kirkens våbenhus har haft en overordentlig omskiftelig historie. Først opførtes, formentlig samtidig med tårnet, et våbenhus på dets nuværende plads imod nord. Dette blev imidlertid i 1835 afløst af et nyt våbenhus imod vest i forlængelse af tårnet. Det gamle våbenhus bevaredes men brugtes ikke og blev i forbindelse med en omfattende restaurering i 1884-85 nedbrudt. Imidlertid blev det atter opført i nyere tid, og våbenhuset imod vest forsvandt. Kirken er restaureret 1913 og i 2006, hvor blandt andet kirkebænkenes farve ændres fra blågrå til rødlig. I samme forbindelse opsattes gardiner til beskyttelse for solen.

Stilarten er udvendig delvis rundbuestil, indvendig nærmest gotisk. Kirkens indre er hvidkalket og giver sammen med den rigt udskårne prædikestol af eg og kirkestolene et roligt helhedsindtryk. Imod nord er der et lille trappehus, der fører op til klokkerne. Der er to kirkeklokker, hvor den ældste, hvis minuskelindskrift slutter : ” sante mickel”, er støbt 1466. Den anden klokke er fra 1798. Prædikestolen er fra 1913, dens Himmel skriver sig iflg. indskrift fra 1575. Alterportpanelet med flade ornamenter er fra ca. 1579.

 Den første altertavle, der var fra 1100-tallet, blev erstattet 1771 af en anden. Den tredje altertavle, som er der i dag, er fra 1934, malet af Aksel Hou. Den gengiver Kristi Opstandelse. Alterdugen er fra 2004, et fornemt kniplingsarbejde udført af tre af menighedens medlemmer. Kirkens døbefont er romansk granit med rundt skaft og fod med hjørneblade, hvortil der er et dåbsfad fra anden halvdel af 1500- tallet, efterdekoreret 1660. Kirken fik sit første orgel 1909, men dette blev udskiftet 1953 med et Markussen & Søn med 12 stemmer og pedal, og i 1925 er den første af de to messinglysekroner skænket af en ukendt, og i 1928 blev den sidste skænket af søstrene Fribo. Altertavlen er skænket af nogle få menighedsbørn, medens orglet er fremskaffet ved en indsamling i menigheden. Nordvest for kirken opførtes 1911 ligkapellet.

Hjadstrup sognekort

Foto: Grethe Hansen

Sognets historie begynder at få fast form omkring 1150. Hjadstrup Kirke har sandsynligvis været en af de første på Nordfyn, da gamle beretninger fortæller om folk, der langvejs fra søgte kirken.Således fortælles der i Einsidelsborgs historie om en grev Jeppe fra Skovgård, der har ydet 18 tdr. rug årlig til Hjadstrup Kirke for at søge denne, da ingen nærmere fandtes. Samme grev Jeppe og hans hustru fru Ladisse skal ligge begravede foran indgangen til kirken. Ligeledes fortælles andet steds, at folk fra Hals (Enebærodde, Hofmansgave) måtte op kl. 2 om morgenen for at nå Hjadstrup kirke til gudstjeneste og barnedåb. Oprindelig var Hjadstrup Kirke annekskirke til Østrup. I begyndelsen af 16. århundrede var den annekskirke til Skeby, derefter var den igen anneks til Østrup men blev udskilt i 1904 som selvstændigt sogn med 956 indbyggere. I 1968 blev kirkesognet lagt sammen med Lunde, hvor Lunde og Hjadstrup havde fælles præst boende i Lunde.