Vestergaard

 

Brudeparret Anna Simonsen født i Hasmark 1891og Rasmus Claus Laurits Rasmussen født ca. 1887 på Vestergård i Marslev bliver gift i Hasmark 1915. Brudeparret er fotograferet sammen med bryllupsgæsterne på Vestergaard i Hasmark, nuværende adrs. Hasmarkgade 11
Hasmark Vestergaard, Hasmark Gade 11. Billedet er taget fra vejen ved indkørslen til gården.
I haven ved Vestergaard i Hasmark ses forrest ejerne : Ane Kirstine og Anders Simonsen. Bagest fra venstre Svend "amerikaner" som arbejdede der, i midten datteren Martha og til højre Edith "jydens" datter.
Martha Hansen på gården Vestergaard i Hasmark, Hasmark Gade 11, er ved at vaske mælkejungerne på gårdspladsen.
På trappen ved Vestergaard i Hasmark sidder bagerst fra venstre: Martha Hansen, Anna Rasmussen, Viktoria Larsen, Erling Hansen, Forrest fra venstre: Ane Kirstine, Aksel Hansen, Kirstine Hansen. Viktoria blev gift med Valdemar Larsen, de første år boede de i en ejendom bag brugsen i Bederslev, og senere i Jydby (det gamle gule hus på svinget). Hvorefter de flytter til Bårdesø hvor Viktoria passer posthuset der, og Valdemar kommer til at sidde i sognerådet nogle år
Bagerst tv. Olga, Anna, Ane Kirstine Simonsen med Mogens Lund på skødet ved trappen på Vestergaard.