Vellingegården

Maleri af Vellingegårdens, stuehus, Vellingevej 47, før den blev ombygget midt i 1920erne, hvor der blev lavet 1. sal med kvist.
Olga og Børge Lund og Anna og Laurits Rasmussen med Mogens Lund 1965.
To karle på Vellingegården. Forrest Kristian "Vellingegård" som var bror til Emmy brugsuddelerens kone i Norup og bagest Niels Hansen.
Vellingegården har købt vejgræs i 1925 og karlen Niels Hansen kører med hest og fjederkassevogng for at hente det.
Udgravning af barnegrav på marken ved Vellingegården. Desværre var der ikke fra statens side afsat penge til mere udgravning så stene flyttes og resten dækkes til med jord. Foruden blev der også fundet en bådøkse – navnet fik det fordi den havde bueform som en b
Vellingegården, Vellingevej 47, sidst i 1940´erne. Peder "Vellinge" byggede gården 1859 – muligvis har der ligget en gård på grunden tidligere. Efter Peder "Vellinges" tid var der skiftende ejere indtil Anna og Laurits Rasmussen købte den 1920. Deres datter Olga overtog og drev senere gården sammen med sin mand Børge Lund. I 1984 købte Uffe Greve gården, men han døde kort efter, hvorefter den blev solgt til Poul Madsen som bor og opdrætter fjerkræ der i dag.