Tornegården

Knud Knudsens forældre Abelone og Jens Knudsen med alle deres 6 børn og svigerdatter. Fra venstre Knud Knudsen, Rasmine Brøchner Olsen, mormor Abelone Marie Knudsen, pigen med dukken er Dorthea Hansen, stående : Kirstine Jørgensen, siddende med stråhat : Theodor Knudsen, på stolen Jens Knudsen, stående : Jacob Knudsen ved hans side hans forlovede Lovise – de blev senere gift. Gården som ses bagest lå på Roerslev Bygade, (matrikel 9) modsat side af gadekæret, blev nedbrudt efter 1945, og flyttet op hvor den ligger i dag Dalen 21. På stedet hvor den gamle gård lå blev der bygget et par huse.
Ægteparret Knud Jacob Knudsen født 1879 og Anna Larsen født 1884 med børnene Henry, Johannes og Marie født 13.5. 1909.
Anna født Larsen 1884 og Knud Knudsen født 1879, gift 1906 hvor de samme år købte Tornegården, og boede der det meste af deres liv.
Fastelavnsridning i Roerslev. Rytteren th. Aksel Knudsen, tv ?, Bagest se gårdene tv Roerslevvej 5, th Kørupvej 3.
Anna og Knud Knudsens børn : Johannes født 1907, Marie 1909, Henry 1911, Ejgil 1915, Verner 1916, Grethe 1919, Ingeborg 1921.
Tornegården ses forrest t v, t h ses lidt af Knud Knudsens gård Roerslevvej 5. Foto sidst i 1960´erne.
Tornegårdens stuehus med haven i sin flotte blomsterpragt. Foto ca. 1990.
Nabokonerne Anna Knudsen og Dorthea Hansen får sig en passiar i haven.
Grethe med sin mand Aksel Andersen, som stammede fra Allerupgård. De overtog Tornegården sidst i 1940´erne og drev den mange år.

Midt i billedet ses Tornegården, Roerslevvej 11, th. ses Knud Knudsens gård. Foto sidst i 1940´erne.

Af tidligere Fæster / ejer af Tornegården kan nævnes:

Rasmus Hansen (Æbelø), der overdrog den til sønnen, Johannes Hansen.

Knud Knudsen født 1879 og Anna Larsen 1884 købte gården 1906.

Aksel Andersen og Margrethe Knudsen (datter af ovenstående) overtog gården sidst i 1940´erne. Efter at have levet som enke nogle år solgte Grethe gården ca. 1994 til Børge Simonsen som senere solgte bygningerne til Lars Bo og Jette Larsen som bor der i dag.