Teglværksgaarden

 

Teglværksgaarden, Bårdesøvej 74 sidst i 1930 erne. Oprindelig lå der på stedet en gammel fæstegård som Ole Hansen fjernede og genopbyggede i røde sten i 1886.
Bårdesø Teglværk opført sidst i 1790´erne, lå på bakken mellem Bårdesø og Tørresø. Teglværket og gården var i fæste under Einsidelsborg. Teglværket blev bygget af fæster Rasmus Hansen, som havde en gård ca. på stedet hvor Teglværksgaarden, Bårdesøvej 74, ligger i dag. På gårdens jord fandtes der god ler til røde sten. Selve teglværket blev senere revet ned.
To unge damer med arbejdsforklæde står på græsplænen foran Teglværksgaardens stuehus. Foto 1915 / 1920.
  Ifølge La Cours bøger 2. samling : Teglværksgården, Krogsbølle Sogn. Postforb. : Otterup, og St. : Kappendrup, hvortil c. 6 Km. Tlf. 3 over Krogsbølle Central. Gaarden ligger c. 20 Km. Fra Bogense. Nuværende Ejer : Ole Hansen, som overtog Gaarden 17. Decbr. 1884, er født på Ejendommen 24. Juli 1858 og gift med Karen Kirstine Ulriksen, født i Baardesø 7. Febr. 1864. Matr. Nr. 4a m. fl. Af Baardesø. Hartkorn 5 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. 1 ¾ Alb. Ejendomsskyld 36.000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 5,373 Kr., for Avlsb. 12,507 Kr. Gaardens samlede Areal 52 Tdr. Ld.., deraf Ager 43, Eng 5, Mose 3, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift med Rug efter Halvbrak, Roer, Byg, Udlægshavre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er Lermuld paa Lerunderlag. Besætningen bestaar af 15 Malkekøer, 16 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 5 Heste, 2 Plage og Føl samt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 35 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg. Teglværksgaarden´s nuværende Ejer overtog den efter sin Fader, Hans Rasmussen, som 1873 havde købt Gaarden til fri Ejendiom fra Einsidelsborg for 9,300 Rbd. Efter af have været fæster af den formentlig fra 1843; han havde overtaget Fæstet efter sine Forældre. Gaarden ligger inde i Baardesø By og er bygget i Grundmur; dens Jord ligger nogenlunde samlet. Hovedb. ligger i den v. Side af Gaardspladsen og er opført 1888 med Kvist mod V. og med Skiffertag. Avlsb. Er byggede 1889 og 1905 og bærer Cementstenstage. I 1911 installeredes elektrisk Lys og Kraft på Ejendommen. Til Gaarden hører et ret betydeligt Teglværk.
Foto 1903 på gården Højvang i Bårdesø (før den blev muret op i røde sten)hos Johanne Marie og Ulrik Christensen – det ældre par som sidder ned - Bag dem står sønnen Anders Ulriksen, som senere overtog og drev gården. Bagest står Birthe Marie og hendes mand Rasmus Hansen fra Birkelund. Til højre for Anders Ulriksen står Birthe Marie og Rasmus´ barnepige fra Ålborg med deres søn Hans Ulrik på armen. Til venstre for Anders Ulriksen står hans søster Karen Kirstine, gift med Ole Hansen (Ole er ikke med på billedet) Karen Kirstines to døtre Anna bagest og forrest den lille Mie som er mor til Karen på Teglværksgården.
Johanne Marie Hansen født 1898 og Jørgen Martin Jørgensen født 1898. De blev gift 1923 og fik datteren Karen 1926. De havde Teglværksgården 1923-ca.1950
Karen og Jørn Christensen blev gift 1950, hvorefter de overtog Karen hjem, Teglværksgården Bårdesøvej74, og har den i dag.
Under krigen dyrkede mange tobaksplanter i deres have. Her er det Karen Jørgensen som står midt i de høje tobaksplanter.
Karle på Teglværksgården kører hø ind.
To karle på hesteryg på Teglværksgårdens gårdsplads.
Karlen på Teglværklsgården, Bårdesøvej 74, holder hesten sammen med en feriepige fra København.
Karen og mormor med hundehvalpe.