Solhøjgaard i Bederslev

Solhøjgaard, Bederlsev 33, fotograferet fra marken som ligger ved indkørslen. Gården blev bygget 1865. Bent Bendtsen overtog gården 1909 med tilhørende 50 tdr. land jord. Gårdens besætning bestod hovedsagligt af R.D.M. og belgiske heste. B. B. blev gift med Anna Marie Olsen og de fik børnene : Laurits, Ejner og Martha. Gården ejes i dag af Martha Bendtsen. Foto ca. 1925.
Luftfoto af Solhøjgaard, Bederslev 33 fra ca. 1970.
Bent Bendtsen i marken med sine jagthunde og sin merskumspibe. Foto fra ca. 1930.
Bent og Anna M. Bendtsens børn: Laurits født i 1910, Ejner født i 1912 og Martha født i 1913.
Anna Marie Bendtsen fodrer sine gæs på marken. Foto fra 1929.
Bjørn Jeppesen med familie ved indkørslen til Solhøjgaard. Bemærk på den anden side ses gården Bederslev 22.
Fastelavnsrytterne i Bederslev er på vej op ad indkørslen til Solhøjgaard. Foto fra ca. 1942.
Bent Bendtsen er ved at høste sit korn med den nye og moderne selvbinder. Til at trække den er der spændt 3 heste foran.
Posten Michelsen på sin rute i Bederselev en vinterdag. Han gik post i mange år i Bederslev / Kappendrup - området. Foto fra ca. 1934.
Ejner Bendtsen mellem de høje tobaksplanter som blev dyrket herhjemme under 2. verdenskrig.
Bent Chr. Bendtsen havde en del belgiske heste på Solhøjgaard, som han stolt vises frem af to herrer. Det er 2 hingste og 4 hopper. Foto er fra ca. 1942.
Høet er sat i hæs og det tørre hø skal hjem. Bent Bendtsen har sat hæsset på sammentømrede brædder som så trækkes hjem i loen. Bagest er det hustruen Anna Marie og en karl som står ved træstativet hvor høet lægges på. Foto er fra ca. 1944
Hø høsten "bjærges fra marken" Foto fra 1944.