Søgaard Kristiansmindevej 45

Det ældste luftbillede af Søgaard, Kristianmindevej 45 sidst i 1930´erne, hvor hele gården stadig bærer stråtag. Til gården hørte der 1946 41 Td. Ld. jord + 1 Td. Ld. Mose.
Stuehuset på Søgård fotograferet 2007, hvor der er muret gule sten uden på det gamle bindingsværk.
Brudeparret Anna Jørgensen født i Hessum 1910 og Hans Peder Thorvald Jensen, født i Nr. Højrup 1911. Efter de blev gift overtog de Søgaard. Og fik børnene Inge 1947, gift med Poul Jespersen som senere overtog Søgaard, Bodil og Elin. Foto den 1944.
De sortbrogede køer ved Søgaard. På gården blev der 1978 opført en løsdriftsstald. I 1990 blev gården drevet med en besætning 45 årskøer, 80 ungdyr og kalve af racen SDM, samt 40 årssøer, 750 solgte smågrise årligt.
Luftbillede af Søgaard, Kristainsmindevej 45, hvor markerne ned til havet er med.
 

Af ejere kan nævnes

- ca. 1920 Lars Andersen Søgaard og hustru Abelone Marie født Jørgensen

Omkring 1920 købte Hans Peder Jensen og hustru Marie Petrine født Pedersen gården, og drev den til 1944.

1944 -1967 Hans Peder Thorvald Jensen (søn af ovenstående) og hustru Anna født Jørgensen

1967- bor på gården i dag Poul Jespersen og hustru Inge født Jensen (datter af ovenstående)

Gården, Søgaard, Kristiansmindevej 45, har oprindelig ligget inde i Bårdesø By, men er ved udskiftningen flyttet til stedet hvor den ligger i dag. Bygningerne er opført ca. 1868 og 1910. De gamle bygninger i bindingsværk blev ombygget 1952 og 1963, og er siden gradvis moderniseret. Ny svinestald 1957, lade og maskinhus 1978


Når man har lært at slå med le glemmer man det aldrig. I en alder af 82 år er Hans Peder Jensen er ved at slå græs med leen.

Et læs halm er ved at blive læsset af. En transportør sørger for at de tunge neg kommer opad. På læsset Anna Jensen, nederst Poul Jespersen.
Der holdes hvil i høstens på Søgaard 1980. Rundt startende fra venstre : Kaj Jespersen, Henning Rasmussen fra Hasmark, Arne Smith, Poul Jespersen, drengene Klaus og Anders og datteren Linda.
Der høstes med mejetærsker og traktor. På traktoren sidder Poul Jespersen, bag på mejetærskeren svigerinden Elin.
Ægteparret Hans Peder Jensen født i Bårdesø 1880 og hustru Marie Petrine Pedersen født i Hasmark 1882. De blev gift 1910 og fik børnene H. P. Thorvald Jensen og Valborg, gift Knudsen. De første år boede de i Nr. Højrup, ca. 1920 købte de Søgaard og drev den til 1944, hvor deres søn H.P. Thorvald overtog den. Foto ca. 1962.
Hans Peder Jensen fylder 90 år og mange lykønsker ham på denne store dag. Ved siden af ham sidder Axel Jensen, bag ham Ejner Thomsen og borgmester Carl Peder Hovendal.
H. P. Thorvald Jensen er med på en herreudflugt hvor heste beses på marken.
H.P. Thorvald Jensen klapper en af hestene på marken. Måske er han ved at købe den ?. På Søgaard havde H. P. Thorvald Jensen flere af disse belgiske heste, hvoraf flere blev kårede.