Ringevej 23

Luftfoto af gården Ringevej 23. Rasmus Marius Christensen og Caroline Marie Nielsen overtog gården 1903. Deres søn Svend Åge og hustru, Anna overtog gården ca. 1946. I 2006 solgte Anna gården til Kurt Landtved og flyttede til et mindre hus i Otterup.
Nora er er ved at læsse de nyhøstede korn neg ind på høloftet. Nora og hendes mand Harald Christensen hjalp ofte til på gården Ringevej 23, blandt andet ved høst. Nora flyttede senere til øen Strynø
Det ældste billede af gården, Ringevej 23, taget fra vejen ca. 1910/15. Cyklen som står forrest er fotografens egen.
 

Ifølge La Cours bog 1907 : R. M. Christensens gård i Ringe, Nr. Nærå Sogn. Postforb. Og St. Skamby, hvortil c. 6 km. Gaarden ligger c. 15 km fra Bogense. Ejer : Grevskabet Roepstorff. Gaarden er bortfæstet til Rasmus Marius Christensen, som overtog den 1. april 1903: han er født i Uggerslev den 26. november 1878 og gift med Karoline Marie Nielsen- Fribo, født i Jørgensø den 21. september 1879. Gaarden, der ligger på sin gamle Plads nordlig i Ringe By, har været Fæste i samme slægt gennem mange Generationer, indtil Fæstet ved Auktion blev overdraget til den nuv. Ejer. Bygningerne staar dels i Grundmur og dels i Bindingsværk med stråtage: en Bræddelade er tækket med pap.

Mælkevognen klar til aflevering af mælken, og kusken har en spand imellem sine ben til returmælken, fra Ringevej 23.

C. Marie og R. Marius Christensen, Ringevej 23, 1920´erne.
Arbejdsfolk på Ringevej 23. Foto 1930´erne.
Karlen flytte køerne på marken.
På Malkekursus ! Her er karlene fra Nr. Nærå og omegn på malkekursus. Siddende på malkeskamlerne og med spandene mellem benene, er karlene lige klar til at gå i gang med malkningen – bare kom med en ko. Billedet er antageligt fra sidst i 30´erne, og det er taget i Jørgen Pedersens gamle gård, Nr. Elgård, Nr. Nærå. Den enlige dame må være Mette, der var malkekonsulent, og meget dygtig til at malk. Hun havde en del af disse malkekurser. Th. for hende står Jens Ramskov, der var kontrolassistent. I øvrigt genkendes gdr. Jørgen Pedersen, gdr. Jørgen Rasmussen, Gdr. Ernst Hansen, Børge "murer" Knudsen, Svend Christensen fra Ringe samt fodermesterens to drenge, Karl og Gunner Knudsen.  
Lille Peter på gårdspladsen Ringevej 23, med sin trehjulet cykel og træhest i snor.
C. Marie Christensen i hønsegården på Ringevej 23, 1928
Tækkearbejde på gården, Ringevej 23 ca. 1928.