Pugholm Enggaard

Efter bogen Danske Landmænd og Deres indsats udgivet 1946
Jørgensen, Peder Laurits, Gdr. Pugholm pr. Otterup. Født 9. Novbr.paa Gaarden, Søn af Gdr. Jørgen Larsen Jørgensen. Gaarden har været i Slægtens eje i 3 Generationer, Bygningernener opført i 1879, blev da flyttet fra Agernæs og er overtaget og overtaget af Jørgensen 1937. Der var da opdyrket 42 Tdr. Ld., hvilket er der samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 46.000, Grundskyld Kr. ca. 23.000. Besætningen var ved Overtagelsen 3 Heste, 5 Køer, 10 Ungkvæg og 30 Svin, den er nu 4 Heste, 12 Køer, 12 Ungkvæg og 60-70 Svin. Jørgensen har været på Dalum Landbrugsskole 1930-31. Er Vurderingsformand for Hesteforsikringen for Krogsbølle, Nr. Nærå og Bederslev Sogne. Der dyrkes 2 Tdr. Land med Sukkerroer, 4 med Rajgræs, 2 med Hestebønner, 2 med Lupiner, 6 med Kartofler og Resten med Korn og Græs. Besætningen er R.d.M. og oldenborgske Heste, hvoraf 1 Hoppe er kaaret og præmieret.

Gården "Pugholm Enggaard", Pugholmvej 6. Gården har været i slægtens eje 3 generationer. Bygningerne er 1879 flyttet fra Agernæs og opført på stedet af daværende fæster Lars Jørgensen og hustru Johanne Marie Rasmussen. Deres søn Jørgen Larsen Jørgensen (født 1867 i Agernæs) overtog gården efter dem. Og hans søn igen Peder Laurits Jørgensen, født 1909, overtog gården 1937 og blev gift 1948 med Veronika Goldek født 1922.
Indkørselsporten til "Pugholm Enggaard".
Peder Laurits Jørgensen født 1909 på vej ind i stuehuset i "stadstøjet. Peder overtog gården efter sin far 1937 og blev gift med Veronika Goldek 1948.
På gårdspladsen på Pugholm Enggård, havde i 1950´erne en feriepige fra København. Hun står med en gris i favnen sammen med slagter Markvardsens fra Skelsbæk.
Feriepigen Fra København, slikker solskin ved mælkejungerne på gårdspladsen.
Veronika siddende på traktoren på gårdspladsen, Pugholmvej 6, med en vogn bagefter, hvori der sidder nogle børn fra Vellinge. Foto ca. 1960.
Johanne Marie Rasmussen, enke efter Lars Jørgensen. Lars og Johanne boede oprindelig på en gård i Agernæs, men flyttede i 1879 gården til Pugholm, Pugholmvej 6. De fik børnene : Abelone Marie Jørgensen 1864, Jørgen Larsen Jørgensen 1867 som senere overtog gården, Rasmus Larsen Jørgensen1872, Hans Larsen Jørgensen 1875, Niels Larsen Jørgensen 1879.