Gården Ørritslev Gade 7

Luftbillede 1938 af gården Ørritslev Gade 7. Gården blev solgt 1889 af en enke til Peder Pedersen Landtved og hustru Else Marie Eriksen. Enken som boede på aftægt hos dem døde ca. 1 år senere.
Midt i 1890´eren brækkede Peder og Else Marie gården gamle bygninger ned og byggede en ny gård op på stedet, hvor bygningerne er drejet en ¼ omgang i forhold til tidligere. Gården blev drevet indtil 1963 drevet som traditionel landbrug, hvorefter der blev plantet frugtplantager, især æbler. Køerne blev solgt, og der blev lavet om til svineproduktion. På denne måde blev gården drevet til 1987, hvor frugtplantagen blev fældet og fjernet.

Gården har derefter været i samme slægts eje gennem tre generationer

1889-1930´ erne Peter Pedersen Landtved og hustru Else Marie Eriksen

1930´erne –1963 Henrik Møller (Andersen) og hustru H. Margrethe Landtved (datter af ovenstående)

1963 – bor der i dag Aage Møller (søn af ovenstående) og hustru Agnete Jensen.
Familien Møller samlet på trappestenen. Fra venstre med kasket Aage, Margrethe, Henrik, Erik. På hver sin side af sig har Margrethe og Henrik Eriks sønner Per og Ole.
Else Marie Eriksens forældre Mette Kirstine Eriksen født i Vexlund, Skeby sogn 1833 og Erik Mikkelsen søn af smeden i Hasmark født 1838. Erik Mikkelsen overtog smedjen i Hasmark efter sin far og drev den til sidst i 1890´erne, hvor de kom til at bo på aftægt hos deres datter Else Marie på gården Ørritslev Gade 7.
Gårdens datter, Hilleborg Margrethe i døren fra haven ind til stuehuset. Foto 1923.
Erik og Aage har selskab af mormor og morfar Else Marie Eriksen født i Hasmark 1864 og Peder Pedersen Landtved født i Østrup 1866 har selskab af deres børnebørn Erik og Aage.
Peder Pedersen Landtved ved sin bil, en ny Ford A årgang1925. Som han sagde dengang "Nu tør jeg godt købe en bil for nu kan bilerne ikke blive mere udviklet."
To karle sammen med børnene Erik og Aage ses å gårdspladsen med to spand heste med vogn bagefter. De er på vej ud og hente roer.
Agnete og Aage arbejder med æbleplukningen i plantagen 1983. Agnete og Aage overtog 1963 Aages barndomshjem, Ørritslevgade 7. I stedet for traditionel landbrug tilplantede de gårdens jorder med forskellige frugttræer, dog mest æbletræer. Disse plantager drev de gennem årerne til 1987 hvor man valgte at rydde plantagen.
Brødrene Erik og Aage har spændt deres hund foran kælken, hvor de kælker ved en stor snedrive foran huset Ørritslev Gade 6. Foto 1932
Aage Møller på vej ud i plantagen på sin traktor Mc Cormick.
Aage Møller på trappesten med sine nevøer Per og Ole.
Da der ikke længere er behov for de store bygninger fjernes staldlængen ud mod vejen i 1987.
 
Den lille Aage er kravlet op på stigen for at plukke æbler, mens storebror Erik tager de æbler han kan nå fra jorden.
Henrik Møller, gift med Margrethe Landtved 1924, slikker solskin på brønddækslet ved sit hjem. Efter Åge overtog gården 1963 byggede de huset Bakkevej 69 på en parcel udstykket fra gården, hvor de boede resten af deres tid.
Smeden Verner og Henrik Møller får sig en snak på marken foran gården. Den hvide bygning bagest er smedjen i Ørritslev, Franktoftegyden 3, og den røde bygning Ørrislevgade 6.