Ørnebjerggård

Luftbillede af Ørnebjerggård, Bederslev 22 og bagerst i billedet ses Martha Bendtsens gård på modsatte side af vejen.
Kristine til højre står med en kalv der drikker af en spand, deres unge pige står til venstre med en hunden Thor.
Der holdes kaffepause i kassevognen i marken. Fra venstre Peder Nielsen, sønnerne Bent, Jens Ove og Niels Erik, bagerst Kristine Nielsen der kom med en kaffetår og saft til drengene. Foto 1955.
Tagdækkerne holder en pause på taget Bederslev 22. 1964. Til venstre Peder Nielsen, sønnerne Niels Erik og Jens Ove yderst til højre Karetmager Poul Pedersen fra Bederslev.

Ørnebjerggaard, Bederslev sogn, matr. Nr. 8a, Bederslev 22.

30td.land, ejendomsskyld 30.000
Hans Hansen fik Gaarden i Fæste 1766 efter Ole Pedersen (Svigerfaderen).
1801 fik hans søn Ole Hansen Gaarden i Fæste, hans hustru hed Maren Nielsdatter.
1843 fik hans søn Niels Olsen Gaarden i Fæste, hans hustru hed Karen Larsdatter gaarden blev købt til Selvejendom 1873.
1878 fik hans søn Lars Nielsen f. 29.maj 1849, gaarden, hans hustru hed Bodil Marie Hansen, født i Bederslev 4.juni 1855 død 1926.
1912 fik deres søn Niels Karl Nielsen f. 8.november 1879 død 1935, gaarden (ugift), Sognefoged.
Siden 1935 har Niels Karl Nielsens søster Frk. Lovise Kristine Nielsen født 2.februar 1887 ejet gaarden.
1944 solgte Lovise Kristine Nielsen Gaarden til Peter Lysholt Nielsen født 29.september 1909 i Ejby, søn af Gårdbestyrer Niels Christian Nielsen og hustru Anna Bolette Pedersen Lysholt, gift med Martha Johanne Maegaard født i Bederslev 28.oktober 1918, for 90.000 kr. med Besætning og Redskaber.
Sønnen Bent Nielsen født 20.december 1945 og gift d. 22.maj 1971 med Ulla Holst Kristoffersen født 4.september 1950, overtog han gaarden 1.juli 1979.
1.januar 2006 er Bent gået på efterløn og har forpagtet jorden ud til Bo Maegaard, Bederslev.

 
Fodermesteren på Sædagergård, Helge Jensen vasker mælkejungerne hvor Tage Bøg og Poul Maegaard sidder på trappestenen og ser på.
  Forrest Alfred Gyrup, Tage Bøg og Poul Maegaard leger med en rok på gårdpladsen.
Forrest til venstre Jens "Brød" Jensen fra Vellinge, Peder Nielsen og Herluf fra Brønshøj, står og snakker ved et læs roer på gårdspladsen Bederslev 22.
Inger var ung pige hos Maegaard i Bederslev, hun høster med selvbinder 1941.
Bagerst til venstre Lovise Kristine og bror Niels Karl Nielsen, siddende forældrene Lars Nielsen og hustru Bodil Marie Hansen foran det gamle stuehus, Bederslev 22.
Søskende Lovise Kirstine Niels Karl Nielsen, han var sognefoged i Bederslev her stående foran den fine gangdør på gården Bederslev 22.
En flok unge mennesker på malkekursus 1936. Forrest med en spand mellem benene Poul Maegaard, bag ham stående Martha Maegaard, ?, Marie ?, resten er karle der tjente hos gårdmændene i Bederslev. Der kom en dame fra Skive og underviste dem i malkning ca. 3 dage på Sædagergaard.
Fra venstre Martha Maegaard og Dagmar og karlen Helge Jensen køre med hestevogn i høsten.
Høstarbejderne fra Ørnebjerggård, hvor kvinderne binder negene sammen.
Høstfolket holder kaffepause i marken med selvbinderen og hestene. På selvbinderen karlen Johannes fra Bårdesø, en karl mere?, sønnen Poul Maegaard og yderst til højre Laurits Maegaard.
Arbejdsfolket med heste og spande. Yderst til højre (Murerens datter) Inger Poulsen, der tjente ved Kristine Nielsen, Ørnebjerggård i Bederslev.
Høet vendes på marken ved Bederslev 22.