Ørkebygård

Lilli og Svend Erik Eriksen fortælling til Grethe Hansen 2006.

Svend Erik har fået fortalt at gården oprindelig lå inde i Hjorslev by, formentlig bag ”Fiona” på Klintebjergvej, ca. der hvor Østergade ligger i dag. Gården lå sammen med flere andre gården hvor de to brændte under en stor brand, men Ørkebygård blev reddet som den eneste. Den udflyttes i 1881 til den nuværende plads ca. 1 km. uden for byen.

Den første ejer af gården der er nævnt i (J. C. B. la Cour`s bog ”Danske gårde 2. samling bind 3) var en fæstegård fra Stamhuset ”Ravnholt” og fæstebonden var Rasmus Carlsen omkring 1800.

I 1820èrne overtager sønnen Erik Rasmussen gården i fæste efter faderen Rasmus Carlsen.

Den 17. december 1867 overtog Niels Eriksen gården efter faderen Erik Rasmussen og købte den til fri ejendom fra ”Ravnholt”.

I juni 1907 overtager sønnen Erik Eriksen gården hvor han er født den 18. marts 1875 og var gift med Marie Hansen født den 28. december 1878 i Øster Lunde.


Gårdnavnet ”Ørkebygård” vidner om den forsvundne landsby ”Ørkeby”. Efter en storbrand først i 1500 tallet, lå byen øde hen og blev ikke bygget op igen. I 1555 fordeles Ørkeby markerne permanent på 7 gårde i Nabolandsbyerne Nislev, Hjorslev, Otterup, Østrup og Daugstrup.
Den første ejer af gården der er nævnt i (J. C. B. la Cour`s bog ”Danske gårde 2. samling bind 3) var en fæstegård fra Stamhuset ”Ravnholt” og fæstebonden var Rasmus Carlsen omkring 1800.
I 1820èrne overtager sønnen Erik Rasmussen og hustru Ane Margrethe Hansen, gården i fæste efter faderen Rasmus Carlsen.
Den 17. december 1867 overtog Niels Eriksen gården efter faderen Erik Rasmussen og købte den til fri ejendom fra ”Ravnholt”.
I juni 1907 overtager sønnen Erik Eriksen gården hvor han er født den 18. marts 1875 og var gift med Marie Hansen født den 28. december 1878 i Øster Lunde.

Niels Eriksen:
Veteran fra 1864. født 21.juli 1840 på gården Ørkebygård. Han blev gift den 16.november 1867 i Nr. Nærå med Ane Olesdatter født den 1.april 1843 datter af Gdrm. Ole Nielsen og Maren Jeppesdatter, Bredstrup.
Ørkebygård har ligget midt i Hjorslev by - Klintebjergvej, sammen med Edelsgården og Hjørnegården. Under en stor brand i 1882 brændte de to andre gårde men Ørkebygård blev reddet, de er så blevet bygget op igen men flyttet uden for byen, Edelsgården flyttes ud til Tokkendrup og Hjørnegården blev flyttet til der hvor den ligger i dag på hjørnet af Klintebjergvej og Skebyvej, Ørkebygård blev flyttet uden for byen Søndergade 76, men i dag er adressen Ørkebyvej 9 i nærheden af Edelsgården.
Da Ørkebygård blev flyttet ud hvor den ligger i dag, hed den ikke noget, det var ved et tilfælde den fik navnet. Der boede en anden mand der også hed Erik Eriksen i Nørregade 23, og han fik mange gange breve til Erik Eriksen på Ørkebygård, det blev de begge to trætte af, at postvæsnet ikke kunne finde ud af de rigtige steder til brevene, så derfor kom den til at hedde Ørkebygård, efter den gamle by der havde ligget der hvor gården var blevet flyttet ud.
På Ørkebygård var det nye stuehus bygget med brandsikret loft da Ane sad i kørestol. Staldlængerne var de gamle der blev flyttet med fra Hjorslev. Jorden til Ørkebygård lå hvor den ligger i dag.
Eriksen, Erik:
F. 18.marts 1875, død 7.Oktober 1949, Ørkebygård i Otterup sogn, søn af Gårdejer Niels Eriksen og hustru Ane f. Olsdatter. Gift 1. maj 1920 med Olga Benjaminsen. datter af gårdejer Benjim Benjaminsen og hustru Nicoline Katrine, f. Jensen.
Uddannet ved Landvæsnet, elev på Særslev Højskole 1900 – 01, gårdejer 1907. Fh. Medlem af bestyrelsen for Andelsmejeriet, formand for Brugsforeningen 1910, medlem af Repræsentantskabet og formand for bestyrelsen for Otterup og Omegns Bank 1919, næstformand for Nordfyns Landboforening.
Medlem af Sognerådet 1921 – april 1929, på ny Okt. 1929 (venstre), næstformand 1925, medlem af Skoleudvalget 1921, medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget, Bygningsudvalget og Havelodsudvalget 1929.
Adresse: Ørkebygård pr. Otterup.
Olga og Erik Eriksens søn Svend Erik og hustru Lilli Eriksen overtog gården i 1961, drev den sammen med hans mor Olga, indtil hun døde d. 8.marts 1976.

Luftfoto af Ørkebygård.
Svinestalden under opførelse på Ørkebygård 1914.
Familie Ane Olesdatter og Niels Eriksen "Ørkebygård" med deres børn. Bagerst fra venstre: Karen - Mine - Ole - Erik - Marie. Forreste række fra venstre: Ane - Jeppe - Niels Eriksen.
Ørkebygård i sne.
Ane Olesdatter født den 1.april 1843 datter af Gdrm. Ole Nielsen og Maren Jeppesdatter, Bredstrup. Gift den 16.november 1867 i nr. Nærå kirke med Niels Eriksen født 21.juli 1840 på Ørkebygård, Hjorslev.
Niels Eriksen: Veteran fra 1864. født 21.juli 1840 på gården Ørkebygård søn af Ane Margrethe og Erik Rasmussen. Han blev gift den 16.november 1867 i Nr. Nærå med Ane Olesdatter født den 1.april 1843 datter af Gdrm. Ole Nielsen og Maren Jeppesdatter, Bredstrup.
Erik Eriksen født 18.marts 1875, død 7.Oktober 1949, Ørkebygård i Otterup sogn, søn af Gårdejer Ane Olesdatter og Niels Eriksen, Ørkebygård, med sin første kone Marie Hansen, født d. 28.december 1878, datter af Gdrm. Peder Hansen og hustru Karen Kirstine Rasmine Christensen, Øster Lunde, hun dør meget ung.