Nørregård

 

Luftbillede af "Nørregård" ca. 1937, bemærk den lille bygning ved stalden på gårdspladsen, det er en bygning til petroleumsmotoren, der lavede strøm til gården. Gården blev opført i årene 1881 – 1884. årsagen til det lange tidsforløb ved byggeriet var en brand opstået ved et lynnedslag. Jeg har fået fortalt, at lynet slog ned, mens maleren var i gang med at male i stuen.
Kai Nørregård Andersen på traktor med grønthøsteren. I 1961 solgte min far Holger Andersen ca. 2 ha. fra til campingplads, og i 1985 overtog kommunen ca. 4 ha i forbindelse med udstykning af Strandparken. Resten købte jeg af min mor, efter far var død i 1989. jeg solgte den igen til Bent Dyssemark Knudsen i 2000.

Nørregårds historie:
Gården blev bygget 1881-1884.
Bygherren var Marius Pedersen, der senere købte Pilegård i Ørritslev. Han solgte Højgård, som den dengang hed, til Knud Elsner Knudsen, der solgte den til min farfar, Laurits Marius Andersen i 1917. han omdøbte den til Nørregård.
Min farfar var ikke så stor, så han blev kaldt ”lille Laurits Højgård”. Som et kuriosum kan nævnes, at da jeg købte mit første jagtgevær i 1961, hos Falk Larsen i Otterup, blev der spurgt hvem jeg var. Da jeg nævnte min fars navn, sagde han, nå så er du ude fra Højgård i Hasmark.

Holger Magnus Andersen gift med Inger Hansen, fra Brændekilde mark, Holmstrup.
De fik en søn, Kai Nørregaard Andersen.
Andersen, Holger Magnus, Gdr. ”Nørregård”, Hasmark pr. Otterup. Født 3.april 1907 i Norup, søn af Laurits Marius Andersen. Gift med Inger Marie Andersen, født Hansen. født 9.september 1916 i Brændekilde. Datter af Hans Hansen. Gårdens navn er ”Nørregaard”. Den har været i slægtens eje fra 1917, bygningerne er opført ca. 1885 og overtaget af Andersen 1935. Der var da opdyrket 50 Td. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld kr. 52.000, Besætningen var ved overtagelsen 4 heste, 14 køer, 10 ungkvæg og 20 svin, den er nu 6 heste, 16 køer, 15 ungkvæg og 35 svin. Andersen er uddannet ved landbruget. Er formand for Jagtforeningen. (Tekst fra ”danske landmænd og deres indsats.”). 1946.
Kai fortæller: Da Nørregård blev bygget på syldsten fandt de nogle gravhøje hvor der lå skeletter, der var flere høje på deres jord, de bagerste høje fandt de mange stenøkser bl.andet, deraf sikkert ”Oksemosen” navnet.
På Køngsgården var der en høj der blev kaldt Lodnehøje, lå modsatte side af Køngsgård på deres jord der.
I 1961 solgte min far ca. 2 ha. fra til campingplads, og i 1985 overtog kommunen ca. 4 ha i forbindelse med udstykning af Strandparken. Resten købte jeg af min mor, efter far var død i 1989. Jeg solgte den igen til Bent Dyssemark Knudsen i 2000.

Laurits Marius Andersen og Kirstine havde først, gården i Norup bag gadekæret ved siden af Norup Brugsforening, Norupvej 128, kaldet "Lindorffs gård". Laurits Marius Andersen handle med heste og ejendomme, sammen med Anders Knudsen (fader til Købmand Herman Knudsen). På et tidspunkt ejede de sammen Vikkelsø og flere andre ejendomme.

 
Kirstine Andersen blev gift med Laurits Marius Andersen, den d. 8.november 1896 i Norup kirke. De fik 5 børn: Holger 1907, Ester 1902, Mary 1896, Albert 1898, Edith 1913.
Holger Andersen, Nørregård, Strandvejen 224, Hasmark. Holger Andersen drev gården som forpagter for sin far Laurits Marius Andersen, der var invalid, fra 1938 og indtil sin død 1954. Holger Magnus Andersen, overtog derefter gården, hvor der i 1936, var skilt en parcel på ca. 2 ha. fra, til en byggegrund til faster Edith. Ved overtagelsen blev yderligere en parcel skilt fra til aftægtshuset, der blev bygget i 1938, for den formidable sum af kr. 8.000,00.
Inger Andersen født Hansen, datter af Hans Hansen fra Brændekilde mark, Holmstrup. Inger Hansen blev gift med Holger Magnus Andersen. De fik en søn, Kai Nørregaard Andersen.
Holger Andersen siddende på selvbinderen og to medhjælpere står ved siden af.
Holger Andersen køre høet sammen og hans kone Inger kommer og hjælper til.
Holger Andersen er i færd med at radrense roerne på marken.