Mads Larsens Gård

Gården var oprindelig en firlænget stråtækket gård, i dag er der kun stuehuset og en længer tilbage. Foto ca. 2004.
Astrid og Martin Larsen børn: Doris, Kjeld og lille Knud leger med en kat på gårdspladsen i Hessum.
Karlen Trane, Martin Larsen og Svend har fældet et stort træ og er ved at hugger roden væk, bag Mads Larsens gård Hessum Bygade 21.
Astrid i sne bag gården Hessum Bygade, også kaldet for "Langes gård"
Karlen Trane er på gården ved Mads Larsen, med en stor orne i sneen.
Mads Larsens børnebørn, Doris og hendes brødre bagerst i venstre side Arne f. 27december 1921, bagerst til højre Kjeld f. 30.august 1925, yderst til venstre, Knud f. 15.juni 1927, Doris f. 28.juni 1923, Tage f. 9. december 1918, foto 1947.
Mads Larsen fotograferet første gang med det nye kamera datteren Astrid havde købt. Foto bag Gården Hessum Bygade, barnebarnet Doris` es bror ser på. Yderst til venstre ses den gamle ajlekumme hvor taget/låget kun var lavet af brædder og beklædt med tagpap, det var strengt forbudt for børnene at gå på den.
Harry og Trane på mælketur til Ørritslev mejeri, selvom det er snevejr skal mælken køres ud.

Dorthea f. 23.12.1864 i Gerskov og Mads Larsen f. 28.05.1862 på gården Hessum Bygade 21 søn af Maren og Knud Larsen, der er søn af Ane Knudsdatter og Lars Andersen.

Mads og Dorthea Larsen skal på bytur de venter på rutebilen.

Fastelavn - drenge- rækken i Hessum foto ca. 1935. en fast tradition hvert år til fastelavn i februar, hvor de blev klædt i hvide skjorter og lange bukser og skærft, bånd og hue på. Der gik altid en musiker foran og spillede for, at folk kunne hører dem komme ind til hvert enkelt hus, de fleste steder gav boller eller noget af drikke, og en lille skilling til, at holde fest for og hvor der blev slået katten af tønden, den der fik slået tønden helt ned, blev kattekongen og han valgte sig en dronning.
Doris Larsens brødre og kammerater opstillet med deres cykler på den ny ejle-kummes cementkant, ved vores fødehjem Hessum Bygade "Langes gård".