Lykkeslund

Gården Lykkeslund sidst i 1940'erne, Holemarken 24. Gården er udflyttet fra Uggerslev by ca. 1799 og var dengang en fæstegård under Gyldensten Gods (Uggerslevgård). Ved udflytningen var det gårdfæster Knud Nielsen som havde gården i fæste 1783 - 1801. Gården var i fæste indtil 1906, hvor den blev frikøbt af daværende fæster Knud Peter Christensen.
Knud Peder Christensen født 1841 i Kappendrup og Marie Jørgensen født 1843 i Nr. Nærå. De havde Lykkeslund 1889-1928.
Familien på Lykkeslund ca 1911. Faderen Lars Christian Carl Rasmussen født 1876 i Fraugde, moderen Karen Vihelmine født på Lykkeslund 1881, og børnene Hans Peder født ca. 1910 og Marie Elisabeth, som senere overtog Lykkeslund.
Under stilladset ses tydeligt hvorledes der bygges uden på det gamle stuehus´ mure.
Der holdes rejsegilde på et nyt stuehus på Lykkeslund 1950´erne.
Den ene af de to gravhøje på Lykkeslunds marker.
På Lykkeslund marker lå der oprindelig 2 gravhøje som Johanne Hemmingsen kan huske i sin barndom hvor hun sommetider legede og plukkeded lyng. Gravhøjene blev fjernet i 1920'erne.
Gårdspladsen på gården Lykkeslund, Holemarken 24 står ejeren Knud Peder Christensen. Han døde 1928.
Markerne tilsås på Lykkeslunds marker med såmaskine med to heste foran. Herrerne er Gdjr. Lars Christian Rasmussen og den ældre herre er Lars's far Hans Jacob Rasmussen, som boede hos dem som ældre.
Arbejdsfolk på Lykkeslund.
Marie og Jacob Nielsen to drenge laver lektier i køkkenet : Tv Frede og TH Villy. Frede overtog Lykkeslund 1969-2005.
Jacob Nielsens søster Sigrid og svoger Viggo fra Vestervig på ferie.