Lindegården

Luftfoto fra 1951 af Lindegården og Viktor Pedersen stråtækte gård til højre, bag den yderst til højre Vestergårds villa på Bakkevej 15, lige bag Viktors gård ligger den lille trelænget stråtækte "Kirkely" Bakkevej 4. midt i billedet ses nogle af de første huse på Strandvejen, yderst til venstre Pedel Olsens hus nr. 96, det næste Hans Johansen nr. 54, Marie og Bent Hansens hus nr. 50, Johannes Lunds gartneri nr. 48, Johannes Anton Hansen, nr. 44, Anna Kirstine Louise Larsen nr. 42. græsmarken der ses mellem Bakkevej og Strandvejen er hestehandlermarken. Bagerst til venstre med en stor skorsten Ørritslev Mejeri på Skebyvej.
Luftbillede af Lindegården. Otterup kirkegård ses til højre og til venstre de tre parceller der blev bygget på Lindegårdens jord. Bagerst til venstre i billedet ses de første parceller på Lindegårdsvej, der bygget på Clara og Martin Mortensens jord.
Luftfoto af til venstre Lindegården og den firlængede stråtækte gård Nørregård der brændte ca. 1957, den blev genopbygget på modsatte side af vejen Nørregade 38 hvor deres jord lå. Bemærk den hvide lade midt i billedet ude på marken, daværende ejer af Ørritslevgård Daral, havde bygget sin lille flyveplads og hangar til sin flyvemaskine.
Historie. Lindegård, Otterup. Daværende ejer Sognefoged og Dannebrogsmand Mads Hansen, som overtog gården den 16.dec. 1881, gift med Dorthea Kirstine Larsen, enke efter Niels Christian Ebbesen, som havde overtaget den formentlig i slutningen af 1860erne efter sin fader, Ebbe Ebbesen. Stuehuset lå tidligere i den nordlige ende af gårdspladsen, og i bindingsværk med stråtag, som senere er udskiftet med et rødstens hus, der ligger mod vejen. Maja og Jens Christian Larsen overtog ejendommen i 1951.
Der tærskes på Lindegården ved laden, til venstre ses, skrædder Vilhelm Nielsen hus Nørregade 42.
Frilandsgrise bag Lindegården, Nørregade 37, Otterup.
Jens Christian og Maja Larsen på tur med Majas kusine ned af Bakkevej, hvor til venstre bag dem ses Hanse Murers hus og til højre Otto Murers hus, det var en meget stormende og isglat dag i 1956.
Maja og Jens Christian Larsen ved et fint veldækket bord på Otterup Hotel, hvor de fejre Jens Christians 75 års fødselsdag d. 15.juli 2003.