Skeby skole med mere

  • Gerskov skole, Klingeskov 78, opført iflg. OIS 1870. På skolen gik elever fra 1.-7. klasse til den blev nedlagt som skole ved Skovløkkeskolens opførelse 1961, hvorefter bygningerne blev solgt til almindelig beboelse. Foto ca. 1910.
  • Ørritslev skole, Skebyvej 16, opført iflg. OIS 1902. På skolen gik børn fra 1.-7. klasse til den blev nedlagt 1961. Gymnastiksalen blev nedlagt sidst, hvorefter skolen blev solgt til tømrermester Niels Aage Fog Brøns. Senere blev den købt af tømrer Ernst Pedersen.
  • Huset forrest, som er vokset til med vedbend, er Hessum hovedskole, Hessum Bygade 38. Iflg. OIS er skolen opført 1890. Ældre borgere har fortalt, at der i deres skoletid havde været et stort gadekær ved skolen, som de skulle passe på med at falde i. Skolen blev nedlagt 1961, hvorefter den blev solgt som privatbolig. Huset bagest er den gamle smedje i Hessum. Foto 1960´erne.
  • Hessum hovedskole, Hessum Bygade 38. Foto 2012.
  • Hessum forskole, Hessum Bygade 31, er bygget 1918 og fungerede som forskole til Hessum hovedskole. Begge skoler blev nedlagt 1961 og solgt til almindelig beboelse. Foto få år efter den er blevet oprettet.
  • Hessum forskole, Hessum Bygade 31, fotograferet 2012.
  • Kontoret på Hessum Hovedskole 1932.
  • Skolestuen i Hessum ca. 1932.