Østrup mølle og møllegård

 • Pastor Lose skriver i sin bog om Johan Friises Mølle, Haver og Skove:

  Til en velordnet Herregaard hørte en Mølle; det var en given sag. Østrupgårds var en jordløs vindmølle, der lå på modsatte side af vejen og lidt fra selve møllegården, der er bygget 1777, af Elias Møller (den ældre) på Østrupgård.

  Selve møllen lå på adressen Klintebjergvej 63, Østrup Ladegård.

  Hansine Hansen der er født på Ladegården fortæller: at de mange gange fandt store fundamentsten og mønter i jorden, der hvor møllen havde stået. Det var den plads hendes forældre brugte til roekugleplads. Hendes mormor kom ofte på møllen med sin trillebør for, at hente korn til sine grise og høns, gående fra Gudskov og tilbage igen.

 • Som skik og brug i gamle dage, når den ene ægtefælle døde blev den anden hurtigt gift igen. Dette skete også for den første møller der kan ses i folketællingen 1787, fæstemøller Peder Jensen, 63 år, gift 2.gang med Karen Andersdatter 28 år gammel. Hun, 43 år, gift 1801 2.gang med Niels Madsen 37 år.

  Folketællingen 1834 Østrup Mølle en fæstemølle, Kornmølle, Jørgen Hansen og hustru Anne Christiansdatter og senere overtager deres søn Niels Christian Jørgensen møllen, den går igen i arv til næste generation Jørgen Henrik Berg Jørgensen frem til 1906.

   Selve møllen bliver brækket ned omkring 1910 – 1929. 

 • Møllegården eksisterer stadig i dag.

  Ved Møllegården bliver der rejst en Vindmølle, der i mange år blandt andet producerede strøm til gårdens tærskeværk og andre motorer.