Norup skole

 • Den gamle skole i Norup, nuværende adresse Nørregade 23, opført på det sydvestlige hjørne af Norup kirkegård ca. år 1800. En ny skole blev opført 1880 på nuværende adresse Egensevej 15. Da den nye skole blev bygget blev bygningerne til den gamle skole fjernet, men genopført i Otterup på nuværende adresse Nørregade 23.
 • Norup Skole, Egensevej 15, opført 1880. Foto midt i 1950´erne. Den sidste skolelærer i Norup, Holger Ellegaard Frederiksen, var lærer fra 1944—til den blev nedlagt august 1965. Eleverne blev derefter flyttet til den nybyggede Fjordmarkskole. Skolen blev derefter solgt til almindelig beboelse.
 • Norup skole set fra gårdspladsen. Døren til højre er til privatindgangen, t v er indgang til hovedskolen. Foto midt i 1950´erne.
 • Hasmark forskole, Hasmark Gade 5. Iflg. OIS er bygningerne opført 1901. Den fungerede som forskole for Hasmark hovedskole frem til Fjordmarkskolen blev bygget. Skolen blev derefter solgt til almindelig beboelse.
 • Hasmark hovedskole, Østerballevej 14.  Iflg. OIS er skolen opført 1898 og fungerede som skole til Fjordmarkskolen blev bygget 1965. Skolen blev derefter solgt til almindelig beboelse. Jette Nevers og hendes mand Henrik købte den og indrettede smedje og væveri i bygningerne.

 • Fjordmarkskolen, Storhøjvej 60, blev bygget 1965 som en Centralskole for skolerne i Hasmark og Norup. Fra ca. 1983 blev den til forskole for Krogsbølle skole, hvor elever 0 – 3. klasse fra området samt Krogsbølle blev undervist. Herefter kom eleverne til Krogsølle og gik resten af deres skolegang. Således fortsatte skolen til juni år 2000, hvorefter alle elever blev flyttet til Krogsbølle. Fjordmarkskolen er der stadig, og huser i dag børnehaven kaldet ”Sneglehuset”.
 • Foran Norup Friskole, Norupvej 71, ses fra venstre Hans Jensen (”Peder musik’s” far), liggende Jens Peter Hansen (Peder Musik) født 1887, siddende Jens Peters søstre Anna og Marie. Yderst til højre læreren muligvis Jørgen Jørgensen Borup. Hans Jensen var kusk for skolelæreren.

   

  Friskolens tilblivelse skyldtes præsten Thomas Rørdam, som var sognepræst i Norup fra 1873-1879. Skolen begyndte sin virksomhed i efteråret 1876 med 5 børn, og den første lærer var Anders Gommesen. To år efter var kredsen vokset så stærkt, at Gommesen turde bygge sig et hus med en lys og rummelig skolestue. Her virkede han i mange år til rig velsignelse for børnene og kredsen. Han forsøgte med en uddannelsesskole for vordende lærerinder, men dette gik ikke. Lønnen som friskolekredsen kunne byde ham var ret beskeden, og han søgte og fik et statsskoleembede på Samsø. Hans efterfølger var Hans Jørgen Hagbard, som var lærer der de næste 4½ år, og ved hans afrejse var der 40 elever. I 1891 rejste Hagbard, og som ny lærer blev Jørgen Jørgensen Borup ansat og var der frem til 1896, hvorefter kredsen fik en ung lærer ?. Skolen lukkede kort efter, hvorefter eleverne blev flyttet til den nystartede friskole i Bårdesø.