De gamle sogne

De gamle sogne i Nordfyns Kommune er udgangspunktet for vores inddelinger af materialet. Sognebegrebet er i dag mest knyttet til kirkesogne, og vil man have oplysninger om sognene ud fra andre faktuelle oplysninger, bliver det svært at finde digitale kilder.

Vi har imidlertid støvet en kilde op, som kan give mange gode oplysninger fra sig. Det er Jens Peter Trap, Kongeriget Danmark (3. udgave, 5 bind, 1898-1906). Lunde Herred findes fra side 460 og fremad. Fra side 472 og fremad ligger Skam Herred. Sogne fra begge herreder dækkes af arkivet i Otterup.

Se, hvilke sogne vi dækker (er markeret med grønt), på kortet her nedenfor.

De enkelte sogne, byer og gårde eller huse kommer du til på menu-knapperne i højre side i den menu, som hedder Sogne.

Fynskort med sogne