Landindvindinger

Til minde om de store dige og dræningsarbejder omkring Nr. Nærå satte man i 1924 dette mindesmærke.