Egense

Mindesten ved Fjordmarken

 

Denne Fjordmark 

tog Elias Møller

i 1818 fra havet.

1913 erhvervede

Udstykningsforeningen

den for egnens folk

 

1918 rejses denne sten til minde.

Til minde om de store dige og dræningsarbejder omkring Nr. Nærå satte man i 1924 dette mindesmærke.

Gersø

Gersø blev landfast i 1816

Om indskriften på stenen i Gersø vides det:

Pastor Lose skrev i år 1900, at gerskovmændene fik glæde af deres inddæmning.

– Men mindestøtten, som de rejste, fik de ingen glæde af. Thi på den havde jernstøberen snakket over sig om noget, som han kaldte Samuels Ordsprog.

Vi har slået op i Ordsprogenes Bog, kap. 14, vers 23, teksten lyder:
VED AL SLAGS MØJE VINDES DER NOGET, MUNDSVEJR VOLDER KUN TAB.

Nu kan eftertiden selv tolke dette udsagn! Engang var Gersø en ø, men i året 1816 blev Gersø landfast. Da satte 7 gårdmænd og 6 husmænd fra Gersø en dæmning, hvorved der blev vundet 63 Tdr. Land fra havet.

Der findes et lille mindeanlæg med en tavle, der fortæller, at

VED GUDS BISTAND OG ENIGE
OG ANSTRÆNGTE KRÆFTER
FULDFØRTE 7 GAARDMÆND OG
6 HUSMÆND AF GJERSKOV
BYE I AARET 1816 DETTE IND
DÆMNINGSARBEJDE SOM
VANDT 63 TØNDER LAND FRA
STRANDEN OG HÆDREDES MED
DET KONGELIGE LANDHUUS
HOLDNINGS SELSKABS FØRSTE
MEDALJE I GULD
SAMUELS ORDSPROG 14 CAP 23 V.

**********

J H ANDERSEN
H PEDERSEN, C HANSEN
M HANSEN, A KNUDSEN
A HANSEN, C HANSEN
R HANSEN, KONGELIG LODS, J HANSEN
AD JØRGENSEN, K MATHIESEN
JESPER ANDERSEN, J LARSEN

**********

DETTE MINDE ER I AARET 1858
FORNYET AF DE EFTERLEVENDE