Krogsbølle skole

 • Gyngstrup hovedskole, Stenøvej 18, blev iflg. OIS opført 1827. Den fungerede som skole til Krogsbølle Centralskole blev bygget 1944. Herefter blev den solgt til almindelig beboelse.
 • Gyngstrup forskole, Stenøvej 14, opført iflg. OIS 1901. Den fungerede som forskole til hovedskolen Stenøvej 18. Efter indvielsen af Krogsbølle Centralskole 1944 fortsatte Stenøvej 14 som forskole til ca. 1973, hvorefter eleverne kom til Krogsbølle. Gyngstrup forskole blev derefter solgt til almindelig beboelse.
 • Gyngstrup skolestue fotograferet sidst i 1930´erne.
 • 2003-40-02 Tørresø Skole, Tørresøvej 43. Bygningen er opført 1827. Skolen fungerede indtil 1901 som en 7 klasses skole, hvorefter den var hovedskole til Bårdesø forskole. Tørresø skole blev nedlagt, da Krogsbølle Centralskole blev indviet 1944. Bygningerne blev derefter solgt til almindelig beboelse.
 • Tørresø skoles skolestue sidst i 1930´erne. Lærer Otto Himmelstrup ses bagest ved katederet. 

 • Bårdesø forskole, Tørresøvej 20, blev iflg. OIS bygget 1901. Skolen fungerede som forskole til Tørresø skole til denne blev lukket. Herefter var den forskole til Krogsbølle til ca. 1970, hvorefter den blev solgt til almindelig beboelse.
 • Agernæs forskole, Tørresøvej 183, bygget 1943-44 af Ingemann, daværende ejer af Egebjerggaard, for at hans arbejderes mindre børn ikke skulle gå den lange skolevej til Gyngstrup skole. Agernæs skole blev nedlagt 1970. Foto 1950´erne.
 • Krogsbølle skole, Krogsbølle Bygade 54, indvies 1944 med godt 600 gæster som kom for at feste. Skolerne i Bårdesø og Gyngstrup fortsatte som forskoler til Krogsbølle, til de blev nedlagt ca. 1970.
 • Folk fra hele egnen kom for at deltage i festlighederne. Godt 600 mennesker deltog.

 • Dannebrog hejses under stor højtidelighed.
 • Sløjdlokalet i den nye skole.