Fjordens dag 2019

Fjordens dag 2019

Fjordens Dag 2019 var endnu engang en stor succes i Klintebjerg med masser af glade og interesserede mennesker i alle teltene, som man kan se på vore fotos indfanget af Grete Hansen. Men i år havde man også lagt mange kræfter i at få havnen ved Egensedybet - Otterup Lystbådehavn - til at fremstå indbydende og interessant. Begge steder var der rigtig mange besøgende ikke mindst fordi vejret var med arrangørerne det meste af dagen. Fotos herfra er taget af Flemming Lerbæk, som også kiggede forbi Klintebjerg arrangementet.

I teltet i Klintebjerg, hvor Lokalhistorisk Forening havde deres udstilling med masser af billeder fra de forskellige husmandssteder bygget efter udstykningen fra egnens godser, havde godt besøg dagen igennem. 

Skulle man have overset en af de foregående års udstillinger i vores telt, var der også råd for det. Tidligere udstillinger var sat i ringbind, og var som sædvanlig taget med. De lå rundt på bordene. Disse blev flittigt slået op og kigget i.

Lokalhistorisk Forening siger mange tak, for de mange navne vi fik tilføjet til alle de udstillede plancher og ringbind.

Inge Lise Nielsen

Grete Hansens fotos, derefter Flemming Lerbæks: