Arkiverede nyheder 2019

Generalforsamling med lagkager - igen

Fantastisk fremmøde med 100 veloplagte medlemmer, der nød underholdingen af ”Syng med Hiv og Slæv”, som bestod af 4 mænd og 8 damer, alle på harmonika. Dog en enkelt, der spille på sav indimellem, samt en af damerne, som var forsanger. Der blev delt sanghæfter ud til alle, så man kunne synge med på melodierne.

Det store fremmøde kan også skyldes det faktum, at der var 17 lagkager klar i køkkenet igen i år. De blev alle spist.

Fotos i bunden af artiklen

Video tryk på fotoet herunder

 

 

Selve generalforsamlingen 27. februar i Kuplen på Biblioteket i Otterup, forløb roligt med følgende forløb:

Dagsorden:                                                                                         

Valg af dirigent: Poul Frederiksen

Årsberetning 2018 ved formand Inge Lise Nielsen

Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ole Jensen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

   Inga Jensen, genvalgt, Ole Jensen, genvalgt, Aage Mehlbye, genvalgt og Inge Lise Nielsen, genvalgt

Valg af suppleanter Arne Fischer Andersen, genvalgt og Christian Hjuler Nielsen, genvalgt

Valg af revisorer Annette Johansen, genvalgt

Valg af revisorsuppleant  Merete Lorentzen, genvalgt

Indkomne forslag

Eventuelt

Repræsentantskabsmøde

Herefter var der repræsentantskabsmøde og som ved selve generalforsamlingen var der genvalg over hele linjen.

Valg af dirigent: Poul Frederiksen

Orientering for året 2018 og Handlingsplan for 2019 ved formand Inge Lise Nielsen, godkendt.

Regnskab og budget ved kasserer Aage Mehlbye, godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer Inga Jensen, genvalgt, Ole Jensen, genvalgt, Aage Mehlbye, genvalgt og Inge Lise Nielsen, genvalgt.

Valg af suppleanter Arne Fischer Andersen, genvalgt og Christian Hjuler Nielsen, genvalgt.

Valg af revisorer Lisbet Søgaard Hansen, genvalgt.

Valg af revisorsuppleant Ole Lorentzen, genvalgt.

Indkomne forslag var der ingen af.

Eventuelt heller intet.

Lagkager og underholdning

Anderledes gang i den kom der efter repræsentantskabsmødet, hvor der var ”lagkagegilde”, fællessang og underholdning. Musikalsk islæt stod ”Syng med Hiv og Slæv” for, under ledelse af Palle Gilbert.