Arkiverede nyheder 2018

Du har adgang til ældre numre

Gennem de seneste år har besøgende på vores hjemmeside haft mulighed for at se ældre numre af vores blad, "Lokalhistoriesk Forening for Otterup Kommune" i deres helhed. Nu er der kommet en årgang mere i samlingen, der er tilgængelig på Internettet, nemlig årgang 2005.

Spændende afdækninger om f.eks. skrædere fra egnen og specielt Skelsbæk, historier fra Krogsbølle, Horsebækvej og Tørresø præger de første par numre. Daugstrup Kro, Krogsbølle mark og Egense Mark det næste nummer, mens det seneste nummer i rækken af offentliggjorte tidsskrifter har artikler om bl.a. gartneriet Damløkkevej, Krogsbølle, samt ikke mindst en tidstypisk avisartikel fra 1919 om en af egnens stolte sønner, urmager Niels Jensen.

Men det er kun et udpluk af indholdet. Mange artikler har spændende fotos tilknyttet. Her bliver det tydeliggjort at Internettet har en fordel frem for trykketeknikken: Kvaliteten på billederne er langt bedre end i den trykte udgave.

Du finder de offentliggjorte blade her eller ved at trykke på artiklens  illustration.