Se billedhøsten

Eksempler fra billedaftenen:

 

Hvert år får arkivet i Otterup en væld af billeder indleveret. Det er vi glade for. Men bedst er det, hvis vi også kan identificere steder og personer på billederne.

Hvis du gerne vil se hvilke billeder er der havnet på arkivet i år får du nu chancen.

Onsdag d. 23.marts 2016 kl. 19,00 i Kuplen på Otterup bibliotek, hvor der vil vises et uddrag af sidste års indkomne billeder.

I løbet af aftenen vil der være mulighed for at købe kaffe, øl eller sodavand.

På fotoet ses et af de billeder som kom ind i fjor. 

Tilmelding til billedaften kan ske ved at nedenstående kuponen afleveres på biblioteket i Lokalhistorisk Forenings postkasse – eller på telefon Inga Jensen 6482 3700 eller Grethe Hansen 4033 7143

Tilmelding til billedaften:

Navn…………………………………………………………..

Adr. ……………………………………………………………

Tlf……………………………………………………………...

Antal deltagere……………………………………………………………………...

 

Generalforsamling

Generalforsamling i

Lokalhistorisk Forening

for Otterup & Omegn

 

Mandag den 22. februar 2016 kl. 1900 i Kuplen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning 2015 ved formand Inge Lise Nielsen
 3. Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ejgil Jensen
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

           Grethe Hansen

           Henny Hansen, ønsker ikke genvalg

           Keld Jensen

 1. Valg af suppleanter

           Niels Rasmussen

           Else Jensen

 1. Valg af revisorer

           Erik Yndgaard

           Niels Justesen    

 1. Valg af revisorsuppleant

           Mogens Larsen

 1. Indkomne forslag
 2. Eventuelt

Se eventuelt alle fotos og artiklen fra Generalforsamlingen 2015 og Lagkagegilde her

Kort pause, hvorefter følger:

 

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering for året 2015 og handlingsplan for 2016 ved formanden
 3. Regnskab og budget ved kasserer Aage Mehlbye
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

           Grethe Hansen

           Henny Hansen, ønsker ikke genvalg

           Keld Jensen

 1. Valg af suppleanter

            Niels Rasmussen

            Else Jensen

 1. Valg af revisor

           Poul Frederiksen

           Lisbeth Søgaard Hansen

 1. Valg af revisorsuppleant

            Knud Hansen

 1. Indkomne forslag
 1.     Eventuelt

 

Lagkagegilde

Efter repræsentantskabsmødet vil der være ”lagkagegilde”, fællesang og underholdning. Forfatter Bjarne Kim Pedersen vil fortælle omkring Enebærodde og Inddæmningen.

Pris for kaffe med lagkage 50,- kr. pr. person. 

Tilmelding til kaffe og lagkage senest den 19. februar kan ske ved at kuponen afleveres på biblioteket i Lokalhistorisk Forenings postkasse – eller på telefon Inga Jensen 6482 3700 eller Grethe Hansen 4033 7143

…………………………………………………………………………..

Tilmelding til kaffe og lagkage Generalforsamlingen

Navn…………………………………………………………..

Adr. ……………………………………………………………

Tlf……………………………………………………………...

Antal deltagere………………………………………………….

Kontant kontingentbetaling 

Ved kontant kontingentbetaling vil Foreningens kasserer være at træffe følgende torsdage, den 11. og 18. februar i Arkivets åbningstid 14-17:00.

Grundet besparelser har bestyrelsen valgt at erstatte girokortet med en dobbelt seddel med kontonummeret, hvor kontingentet kan overføres. Der er stadig mulighed for betaling på Arkivet, som det plejer. (se overstående).

Muligheden for at overføre penge via Internettet er både billigere for foreningens medlemmer og for foreningen, så vi håber, I tager godt imod initiativet. Medlemmerne er stadig meget velkomne til at komme på arkivet og betale kontant.

Meget at hente

Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn har besluttet at foreningens blad nu bliver offentliggjort på hjemmesiden. I første omgang er det de ældste numre, som ligges ud. Vi starter med de første seks udgivelser. Til højre ses det ældste nummer fra december 2002.

Salg af blade er i dag en væsentlig indtægtskilde for foreningen.
- Vi har besluttet, at give adgang til bladene på Internettet. Dels håber vi, at langt flere får øjnene op for de gode historier, bladene gemmer på, og dels regner vi med, at folk alligevel gerne vil købe de gamle blade, siger næstformand Grethe Hansen.
Foreningen sælger sine blade fra Arkivet, der har åbent hver torsdag. Man har så godt som alle tidligere numre liggende klar til salg.

På hjemmesiden kan du se indholdet i bladene her. De blade som lægges på hjemmesiden kan du se under overskriften "Nyheder", hvor der nu er kommet et underpunkt ind der hedder "Blade på hjemmesiden". Her er et link til siden.
- Vi håber medlemmerne og andre tager godt imod tilbuddet. Bladene er et væsentligt bidrag til at få indsigt i det Nordfyn der var engang, siger Grete Hansen.

Salg af bøger fra Arkivet

Gaveide:

Carsten Abild er kendt som en utrættelig fortaler for de små landsbysamfunds eksistens. Og han er også forfatter til bogen

”En landsbydrengs erindringer ”

En selvbiografi af Carsten Abild.

Pris 128.- kr.

 

Sletten 2015

Pris:

For abonnenter kr. 98,-

Løssalg kr. 118.-

Enkelte ældre årgange af Sletten

kan stadig købes på Otterup Arkiv

Åbningstid hver torsdag fra 14-17

Undtagen helligedage.