Arkiverede nyheder 2016

Generalforsamling

Generalforsamling i

Lokalhistorisk Forening

for Otterup & Omegn

 

Mandag den 22. februar 2016 kl. 1900 i Kuplen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning 2015 ved formand Inge Lise Nielsen
 3. Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ejgil Jensen
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

           Grethe Hansen

           Henny Hansen, ønsker ikke genvalg

           Keld Jensen

 1. Valg af suppleanter

           Niels Rasmussen

           Else Jensen

 1. Valg af revisorer

           Erik Yndgaard

           Niels Justesen    

 1. Valg af revisorsuppleant

           Mogens Larsen

 1. Indkomne forslag
 2. Eventuelt

Se eventuelt alle fotos og artiklen fra Generalforsamlingen 2015 og Lagkagegilde her

Kort pause, hvorefter følger:

 

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering for året 2015 og handlingsplan for 2016 ved formanden
 3. Regnskab og budget ved kasserer Aage Mehlbye
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

           Grethe Hansen

           Henny Hansen, ønsker ikke genvalg

           Keld Jensen

 1. Valg af suppleanter

            Niels Rasmussen

            Else Jensen

 1. Valg af revisor

           Poul Frederiksen

           Lisbeth Søgaard Hansen

 1. Valg af revisorsuppleant

            Knud Hansen

 1. Indkomne forslag
 1.     Eventuelt

 

Lagkagegilde

Efter repræsentantskabsmødet vil der være ”lagkagegilde”, fællesang og underholdning. Forfatter Bjarne Kim Pedersen vil fortælle omkring Enebærodde og Inddæmningen.

Pris for kaffe med lagkage 50,- kr. pr. person. 

Tilmelding til kaffe og lagkage senest den 19. februar kan ske ved at kuponen afleveres på biblioteket i Lokalhistorisk Forenings postkasse – eller på telefon Inga Jensen 6482 3700 eller Grethe Hansen 4033 7143

…………………………………………………………………………..

Tilmelding til kaffe og lagkage Generalforsamlingen

Navn…………………………………………………………..

Adr. ……………………………………………………………

Tlf……………………………………………………………...

Antal deltagere………………………………………………….

Kontant kontingentbetaling 

Ved kontant kontingentbetaling vil Foreningens kasserer være at træffe følgende torsdage, den 11. og 18. februar i Arkivets åbningstid 14-17:00.

Grundet besparelser har bestyrelsen valgt at erstatte girokortet med en dobbelt seddel med kontonummeret, hvor kontingentet kan overføres. Der er stadig mulighed for betaling på Arkivet, som det plejer. (se overstående).

Muligheden for at overføre penge via Internettet er både billigere for foreningens medlemmer og for foreningen, så vi håber, I tager godt imod initiativet. Medlemmerne er stadig meget velkomne til at komme på arkivet og betale kontant.