Kom og se, hvad arkivet har modtaget af fotos

Onsdag den 25. marts 2014 kl. 19,00 i Kuppelen på Otterup bibliotek, hvor der vil vises et uddrag af sidste års indkomne billeder. Måske kan du nikke genkendende til de mennesker og steder der bliver vist.

I løbet af aftenen vil der være mulighed for at købe kaffe, øl eller sodavand.

Tilmelding til billedaften kan ske ved at nedenstående kuponen afleveres på biblioteket i Lokalhistorisk Forenings postkasse – eller på telefon Inga Jensen 6482 3700 eller Grethe Hansen 4033 7143. Aktivet har åbent hver torsdag fra klokken 14-17.

Navn…………………………………………………………..

Adr. ……………………………………………………………

Tlf……………………………………………………………...

Antal deltagere……………………………………………………………………...

Her bringer vi tre fotos som du kan få i stor størrelse og den tilhørende forklaring på, på selve billedaftenen, hvor alle er velkommen til at se med.

Serveringspersonalet ved Agnes bryllup:

Skalarbejdere:

Rejsegilde:

Lysbilledforedrag, lagkager og generalforsamling

Traditionelt er der altid mange fremmødte til generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn. Ikke mindst fordi der bydes på lagkager til alle de fremmødte. I år var ingen undtagelse.

Ikke færre en 115 havde fundet vej til kuppelsalen på Otterup bibliotek. Her satte de 16 store, flot dekorerede og velsmagende lagkager til livs. Men inden da var der generaforsamling i både lokalhistorisk forening og repræsentantskabsmøde.

Efter repræsentantskabsmødet vil der være ”lagkagegilde” og fællessang. Aage Mehlbye fortæller og viser billeder fra virksomheder i Otterup med udgangspunkt i byens status som stationsby. Bl.a. fik vi historien om stokkefabrikken på Vinkelvej. I dag er bygningen revet ned og der ligger rækkehuse på grunden. Vejnavnet er i dag Vinkelgade.

Se fotos længere nede på siden.

Dagsorden:

Valg af dirigent: Poul Frederiksen

Årsberetning 2014 ved formand Inge Lise Nielsen, godkendt

Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ejgil Jensen, godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Inge Lise Nielsen, genvalgt

      Ejgil Jensen, genvalgt

      Aage Mehlbye, genvalgt

      Inga Jensen, genvalgt     

Valg af suppleanter

      Niels Rasmussen, genvalgt

      Else Jensen, ny

Valg af revisorer

      Erik Yndgaard, genvalgt

Valg af revisorsuppleant

      Mogens Larsen, genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Eventuelt

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

Valg af dirigent: Knud Hansen

Orientering for året 2014 og handlingsplan for 2015 ved formand Inge Lise Nielsen, godkendt

Regnskab og budget ved kasserer Aage Mehlbye, godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Inge Lise Nielsen, genvalgt

      Ejgil Jensen, genvalgt

      Aage Mehlbye, genvalgt

      Inga Jensen, genvalgt

Valg af suppleanter

      Niels Rasmussen, genvalgt

      Else Jensen

Valg af revisor

      Lisbeth Søgaard Hansen, genvalgt 

Valg af revisorsuppleant

Knud Hansen, genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Eventuelt 

 

Se mere end 7000 fotos

Du har nu adgang til alle vore mere end 7000 billeder gemt i billeddatabasen arkiv.dk. Og samtidig er der også adgang til at se arkivalier. Fra starten er der mere end 900 arkivalier, du kan få adgang til.

De frivillige på arkivet arbejder til stadighed med at arkivere, registrere og katalogisere de mange effekter arkivet får ind hvert år. Det bliver gjort til en database, som kaldes "Arkibas". Det betyder, at man også i fremtiden kan finde arkivalier og fotos nemt og hurtigt via linket til billedatabasen. Førhen var kunderne i arkivet helt overladt til nogle få personers viden. Så længe den var tilgængelig. Eller man kunne slå op i et svært tilgængeligt parpirarkiv.

Det er derfor et stort fremskridt for alle, som interesserer sig for historien i Danmark, at der nu er adgang til mange af disse data.

Otterup arkivet

Her på hjemmesiden for Otterup Lokalhistoriske Arkiv har vi også direkte adgang til al denne information.
 Dels har vi et direkte link til de data, som det lokale arkiv har indtastet og vi har også givet via et link givet adgang til arkiv.dk`s hovedside, hvor du har adgang til næsten alle landets lokalhistoriske arkivers registreringer.

Link til Otterup Lokalhistoriske database

Link til arkiv.dk 

 

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening

for Otterup & Omegn

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 1900 i Kuplen

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Årsberetning 2014 ved formand Inge Lise Nielsen

Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ejgil Jensen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Inge Lise Nielsen

      Ejgil Jensen

      Aage Mehlbye

      Inga Jensen

     

Valg af suppleanter

      Niels Rasmussen

       

Valg af revisorer

      Erik Yndgaard

 

Valg af revisorsuppleant

      Mogens Larsen

Indkomne forslag

Eventuelt

Kort pause, hvorefter følger:

 

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

Valg af dirigent

Orientering for året 2014 og handlingsplan for 2015 ved formand Inge Lise Nielsen

Regnskab og budget ved kasserer Aage Mehlbye

Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Inge Lise Nielsen

      Ejgil Jensen

      Aage Mehlbye

      Inga Jensen

 

Valg af suppleanter

      Niels Rasmussen

 

Valg af revisor

      Lisbeth Søgaard Hansen

 

Valg af revisorsuppleant

      Knud Hansen

Indkomne forslag

Eventuelt

 

Efter repræsentantskabsmødet vil der være ”lagkagegilde” og fællessang. Aage Mehlbye fortæller og viser billeder fra virksomheder i Otterup.

Pris for kaffe med lagkage 50,- kr. pr. person. 

Tilmelding til kaffe og lagkage senest den 21. februar kan ske ved at kuponen afleveres på biblioteket i Lokalhistorisk Forenings postkasse – eller på telefon Inga Jensen 6482 3700 eller Grethe Hansen 4033-7143

…………………………………………………………………………..

Tilmelding til kaffe og lagkage Generalforsamlingen

Navn…………………………………………………………..

Adr. ……………………………………………………………

Tlf……………………………………………………………...

Antal deltagere………………………………………………….

 

Ved kontant kontingentbetaling vil Foreningens kasserer være at træffe følgende torsdage, den 12. og 19. februar i Arkivets åbningstid 14-17,00.