Arkiverede nyheder 2015

Lysbilledforedrag, lagkager og generalforsamling

Traditionelt er der altid mange fremmødte til generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn. Ikke mindst fordi der bydes på lagkager til alle de fremmødte. I år var ingen undtagelse.

Ikke færre en 115 havde fundet vej til kuppelsalen på Otterup bibliotek. Her satte de 16 store, flot dekorerede og velsmagende lagkager til livs. Men inden da var der generaforsamling i både lokalhistorisk forening og repræsentantskabsmøde.

Efter repræsentantskabsmødet vil der være ”lagkagegilde” og fællessang. Aage Mehlbye fortæller og viser billeder fra virksomheder i Otterup med udgangspunkt i byens status som stationsby. Bl.a. fik vi historien om stokkefabrikken på Vinkelvej. I dag er bygningen revet ned og der ligger rækkehuse på grunden. Vejnavnet er i dag Vinkelgade.

Se fotos længere nede på siden.

Dagsorden:

Valg af dirigent: Poul Frederiksen

Årsberetning 2014 ved formand Inge Lise Nielsen, godkendt

Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ejgil Jensen, godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Inge Lise Nielsen, genvalgt

      Ejgil Jensen, genvalgt

      Aage Mehlbye, genvalgt

      Inga Jensen, genvalgt     

Valg af suppleanter

      Niels Rasmussen, genvalgt

      Else Jensen, ny

Valg af revisorer

      Erik Yndgaard, genvalgt

Valg af revisorsuppleant

      Mogens Larsen, genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Eventuelt

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

Valg af dirigent: Knud Hansen

Orientering for året 2014 og handlingsplan for 2015 ved formand Inge Lise Nielsen, godkendt

Regnskab og budget ved kasserer Aage Mehlbye, godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Inge Lise Nielsen, genvalgt

      Ejgil Jensen, genvalgt

      Aage Mehlbye, genvalgt

      Inga Jensen, genvalgt

Valg af suppleanter

      Niels Rasmussen, genvalgt

      Else Jensen

Valg af revisor

      Lisbeth Søgaard Hansen, genvalgt 

Valg af revisorsuppleant

Knud Hansen, genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Eventuelt