Arkiverede nyheder 2015

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening

for Otterup & Omegn

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 1900 i Kuplen

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Årsberetning 2014 ved formand Inge Lise Nielsen

Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ejgil Jensen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Inge Lise Nielsen

      Ejgil Jensen

      Aage Mehlbye

      Inga Jensen

     

Valg af suppleanter

      Niels Rasmussen

       

Valg af revisorer

      Erik Yndgaard

 

Valg af revisorsuppleant

      Mogens Larsen

Indkomne forslag

Eventuelt

Kort pause, hvorefter følger:

 

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

Valg af dirigent

Orientering for året 2014 og handlingsplan for 2015 ved formand Inge Lise Nielsen

Regnskab og budget ved kasserer Aage Mehlbye

Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Inge Lise Nielsen

      Ejgil Jensen

      Aage Mehlbye

      Inga Jensen

 

Valg af suppleanter

      Niels Rasmussen

 

Valg af revisor

      Lisbeth Søgaard Hansen

 

Valg af revisorsuppleant

      Knud Hansen

Indkomne forslag

Eventuelt

 

Efter repræsentantskabsmødet vil der være ”lagkagegilde” og fællessang. Aage Mehlbye fortæller og viser billeder fra virksomheder i Otterup.

Pris for kaffe med lagkage 50,- kr. pr. person. 

Tilmelding til kaffe og lagkage senest den 21. februar kan ske ved at kuponen afleveres på biblioteket i Lokalhistorisk Forenings postkasse – eller på telefon Inga Jensen 6482 3700 eller Grethe Hansen 4033-7143

…………………………………………………………………………..

Tilmelding til kaffe og lagkage Generalforsamlingen

Navn…………………………………………………………..

Adr. ……………………………………………………………

Tlf……………………………………………………………...

Antal deltagere………………………………………………….

 

Ved kontant kontingentbetaling vil Foreningens kasserer være at træffe følgende torsdage, den 12. og 19. februar i Arkivets åbningstid 14-17,00.