Før og nu

Igen i år vil Lokalhistorisk forening for Otterup være at finde i forbindelse med Fjordens Dag arrangementet søndag den 14. september. Også denne gang i Klintebjerg, hvor vi i fjor havde rigtig mange af de 30.000 besøgende gennem vores telt.

Temaet i år er "Gamle Gadebilleder". De historiske fotos er sat op mod nyere fotos af de samme motiver, så man kan få et indblik i før og nu. En slags tidsmaskine. Mange af billederne er optaget fra luften.

Kom og være med vi slår teltdugen til side klokken 10.

Byvandring i Norup

Tirsdag d. 24.juni 2014, kl. 18,30

  

Optog 1937 af gymnaster gennem Norup

 Vi mødes på parkeringspladsen ved kirken og går herfra samlet rundt i Norup, hvor Inge Lise fortæller om byen med hjælp fra Bent Steffensen og evt. andre lokale kan supplere med deres viden.

Medbring stol, bord, kage og kaffe, som kan nydes efter byvandringen.

Tilmeldingen kan lægges i arkivets postkasse eller på tlf. 4041 7199  —  4033 7143.

Navn…………………………………………………………………

Adresse……………………………… Antal………………………..

 

Generalforsamlingen er populær i Otterup

En populær aften, hvor der var fremmødt 95 og der var rift om de 15 lagkager, der blev spist.

Efterfølgende fortalte Museumsformand, Ann-Marie Hansen om ”Frelserens hospital” på Bakkevej der er rammen om ”Otterup Museum”.

Hospitalets historie fra da Nislevgård ejer byggede det og til nu det er et Egnsmuseum. Det store arbejde Maler Georg Andersen (Gogge)gjorde forud for oprettelsen af Museet. 

”Frelserens Hospital”`s historie.

Christian Sehested hed amtmanden over Fyn i tidsrummet 1721-40.

Han var ejer af Ravnholt og Nislevgaard, en overmåde virksom mand, der af Frederik den fjerde blev betroet flere store opgaver. Vi skal blot nævne, at han var udenrigsminister under den store nordiske krig. Som amtmand havde Sehestedt først sit domicil i gården ”Mageløs” i Vestergade, Odense, senere, omkring 1730, rykkede han ind i den nederste etage på Odense slot.

Sehestedts navn huskes i dag vel mest for den bygning, som han og hans hustru Charlotte Amalie Gersdorf i 1720 lod opføre ved Otterup kirke: ”Frelserens Hospital”, der skulle tjene som bolig for gamle og udslidte mennesker. Over indgangsdøren, på en plade, lod Chr. Sehestedt blandt andet sætte disse ord fra den hellige skrift: ”Hvo, som giver den fattige, ham skal intet fattes”.

Hospitalet, der for ca. 40 år siden blev fredet, er nok værd at tage nærmere i øjesyn. Vi ser, at det er en smuk og stilren bygning, forsynet med frontespice.

”En mand med en drøm”

I al sin tid var malermester Andersen fra Otterup levende interesseret i egnens fortid, og hvor han kom, ransagede han gårdens lofter og samlede gamle brugsting, som kunne fortælle om forfædrenes liv. Men der skulle gå 30 år, før han endelig fik den smukke ramme om sin samling.

Hans drøm om et museum gik i opfyldelse i 1958, da man kunne indvie et hjemstavnsmuseum i det godt 200 år gamle ”Frelserens Hospital” som ligge ved siden af Otterup kirke.

 

 

Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn

Generalforsamling mandag den 24. 2. 2014

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Niels Justesen

2. Årsberetning for året 2013 ved formand Inge Lise Nielsen

3. Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ejgil Jensen

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

     Grethe Hansen, genvalgt

     Bente Mortensen, genvalgt

     Henny Mortensen, ønsker ikke genvalg: Valgt Henny Hansen

5. Valg af suppleanter

     Keld Jensen, genvalgt

     Kirsten Nielsen, ønsker ikke genvalg: Valgt Niels Rasmussen

6. Valg af revisor

     ErikYndgaard: genvalgt

7. Valg af revisorsuppleant

     Mogens Larsen, genvalgt

8. Indkomne forslag: Ingen

9. Eventuelt

Repræsentantskabsmøde 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Knud Hansen

2. Orientering og handlingsplan for 2014 ved formand Inge Lise Nielsen

3: Regnskab og budget ved kasserer Bente Mortensen

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

     Grethe Hansen, genvalgt

     Bente Mortensen, genvalgt

     Henny Mortensen, ønsker ikke genvalg: Valgt Henny Hansen

5. Valg af suppleanter

     Keld Jensen, genvalgt

     Kirsten Nielsen, ønsker ikke genvalg: Valgt Niels Rasmussen

6. Valg af revisor

     Lisbeth Søgaard Hansen, genvalgt

7. Valg af revisorsuppleant

     Knud Hansen, genvalgt

8. Indkomne forslag: Ingen

9. Eventuelt  

Nedenfor et par fotos fra den populære lagkageservering.

Den sidste manuelle ringning i Krogsbølle Kirke

Den sidste manuelle ringning i Krogsbølle fandt sted. 3. maj 2010. En af arkivets frivillige var til stedet med sit videokamera og fik fastholdt begivenheden.

 

Du kan se denne og andre videoer af historisk interesse på vores nye videokanal på YouTube. Her vil vi prøve at vise videoer, arkivet selv råder over. Og vi vil linke til videoer, som vi mener har historisk interesse for netop vores område. Videoerne finder du her fra linket.

Har du en video, som du mener vi kan have interesse i - eller måske filmmateriale - er du velkommen til at kontakte arkivet i åbningstiden om torsdagen eller sende en email til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arkivet på YouTube

Arkivet i Otterup har oprettet en videokanal på YouTube. Du kan se, hvad der er på videokanalen på forskellige vis. Dels er der her fra siden et link under menuer "Billeder og video" og dels kan du søge kanalen på YouTube. Hvis du f.eks. søger med ordene lokalhistorie Otterup dukker videokanalen op. Du kan også gå til YouTubesiden her.

Lokalhistorisk arkiv råder over nogle få videoer, som vi hen af vejen har tænkt os at offentliggøre på kanalen "Arkivet Otterup". Andre videoer er produceret af de frivillige mennesker, som uge efter uge arbejder for arkivet og lokalhistorien på Nordfyn.

Du er velkommen til at kommentere de videoer arkivet har lagt ud på nettet.

Har du videoer, som du tror har historisk interesse, kan du kigge forbi lokalhistorisk arkiv i åbningstiden om torsdagen. Eller du kan sende en email til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så kan vi aftale, hvad vi kan gøre.

More Articles ...