Lagkage og generalforsamling

Sæt et kryds i kalenderen allerede nu:

Mandag d. 24.februar 2014 klokken 18:30

Er der igen i år generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn,
og Repræsentantskabsmøde for Lokalhistorisk Arkiv for Otterup & Omegn.

Med efterfølgende lagkagegilde er foreningens generalforsamling sikker på at være velbesøgt. Kom og smag på de herlige og forskellige lagkager. Kom og få en hyggelig snak med andre der deler interessen for den lokale historie.

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn

Mandag den 24. februar 2014 kl. 1900 i Kuplen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning 2013 ved formand Inge Lise Nielsen
 3. Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ejgil Jensen
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1.       Grethe Hansen
  2.       Bente Mortensen
  3.       Henny Mortensen ønsker ikke genvalg
 5. Valg af suppleanter
  1.       Keld Jensen
  2.       Kirsten Nielsen ønsker ikke genvalg
 6. Valg af revisorer
  1.       Erik Yndgaard
 7. Valg af revisorsuppleant
  1.       Mogens Larsen
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Kort pause, hvorefter følger:

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering og handlingsplan for 2014 ved formand Inge Lise Nielsen
 3. Regnskab og budget ved kasserer Bente Mortensen
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1.       Grethe Hansen
  2.       Bente Mortensen
  3.       Henny Mortensen ønsker ikke genval 
 5. Valg af suppleanter
  1.       Keld Jensen
  2.       Kirsten Nielsen ønsker ikke genvalg
 6. Valg af revisor
  1.       Lisbeth Søgaard Hansen
 7. Valg af revisorsuppleant
  1.  Knud Hansen
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Lagkagegilde 

Efter repræsentantskabsmødet vil der være ”lagkagegilde” og fællessang. Ann-Marie Hansen vil fortælle om Otterup Museum.

Pris for kaffe med lagkage 50,- kr. pr. person.

Tilmelding til kaffe og lagkage senest den 23. februar kan ske ved at kuponen afleveres på biblioteket i Lokalhistorisk Forenings postkasse – eller på telefon Inga Jensen 6482 3700 eller Grethe Hansen 6482 3147

…………………………………………………………………………..

Tilmelding til kaffe og lagkage Generalforsamlingen

Navn…………………………………………………………..

Adr. ……………………………………………………………

Tlf……………………………………………………………...

Antal deltagere………………………………………………….

 

Ved kontant kontingentbetaling vil Foreningens kasserer være at træffe følgende torsdage, den 13. og 20. februar i Arkivets åbningstid 14-17,00.