Byvandring i Norup

Tirsdag d. 24.juni 2014, kl. 18,30

  

Optog 1937 af gymnaster gennem Norup

 Vi mødes på parkeringspladsen ved kirken og går herfra samlet rundt i Norup, hvor Inge Lise fortæller om byen med hjælp fra Bent Steffensen og evt. andre lokale kan supplere med deres viden.

Medbring stol, bord, kage og kaffe, som kan nydes efter byvandringen.

Tilmeldingen kan lægges i arkivets postkasse eller på tlf. 4041 7199  —  4033 7143.

Navn…………………………………………………………………

Adresse……………………………… Antal………………………..