Generalforsamlingen er populær i Otterup

En populær aften, hvor der var fremmødt 95 og der var rift om de 15 lagkager, der blev spist.

Efterfølgende fortalte Museumsformand, Ann-Marie Hansen om ”Frelserens hospital” på Bakkevej der er rammen om ”Otterup Museum”.

Hospitalets historie fra da Nislevgård ejer byggede det og til nu det er et Egnsmuseum. Det store arbejde Maler Georg Andersen (Gogge)gjorde forud for oprettelsen af Museet. 

”Frelserens Hospital”`s historie.

Christian Sehested hed amtmanden over Fyn i tidsrummet 1721-40.

Han var ejer af Ravnholt og Nislevgaard, en overmåde virksom mand, der af Frederik den fjerde blev betroet flere store opgaver. Vi skal blot nævne, at han var udenrigsminister under den store nordiske krig. Som amtmand havde Sehestedt først sit domicil i gården ”Mageløs” i Vestergade, Odense, senere, omkring 1730, rykkede han ind i den nederste etage på Odense slot.

Sehestedts navn huskes i dag vel mest for den bygning, som han og hans hustru Charlotte Amalie Gersdorf i 1720 lod opføre ved Otterup kirke: ”Frelserens Hospital”, der skulle tjene som bolig for gamle og udslidte mennesker. Over indgangsdøren, på en plade, lod Chr. Sehestedt blandt andet sætte disse ord fra den hellige skrift: ”Hvo, som giver den fattige, ham skal intet fattes”.

Hospitalet, der for ca. 40 år siden blev fredet, er nok værd at tage nærmere i øjesyn. Vi ser, at det er en smuk og stilren bygning, forsynet med frontespice.

”En mand med en drøm”

I al sin tid var malermester Andersen fra Otterup levende interesseret i egnens fortid, og hvor han kom, ransagede han gårdens lofter og samlede gamle brugsting, som kunne fortælle om forfædrenes liv. Men der skulle gå 30 år, før han endelig fik den smukke ramme om sin samling.

Hans drøm om et museum gik i opfyldelse i 1958, da man kunne indvie et hjemstavnsmuseum i det godt 200 år gamle ”Frelserens Hospital” som ligge ved siden af Otterup kirke.

 

 

Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn

Generalforsamling mandag den 24. 2. 2014

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Niels Justesen

2. Årsberetning for året 2013 ved formand Inge Lise Nielsen

3. Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ejgil Jensen

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

     Grethe Hansen, genvalgt

     Bente Mortensen, genvalgt

     Henny Mortensen, ønsker ikke genvalg: Valgt Henny Hansen

5. Valg af suppleanter

     Keld Jensen, genvalgt

     Kirsten Nielsen, ønsker ikke genvalg: Valgt Niels Rasmussen

6. Valg af revisor

     ErikYndgaard: genvalgt

7. Valg af revisorsuppleant

     Mogens Larsen, genvalgt

8. Indkomne forslag: Ingen

9. Eventuelt

Repræsentantskabsmøde 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Knud Hansen

2. Orientering og handlingsplan for 2014 ved formand Inge Lise Nielsen

3: Regnskab og budget ved kasserer Bente Mortensen

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

     Grethe Hansen, genvalgt

     Bente Mortensen, genvalgt

     Henny Mortensen, ønsker ikke genvalg: Valgt Henny Hansen

5. Valg af suppleanter

     Keld Jensen, genvalgt

     Kirsten Nielsen, ønsker ikke genvalg: Valgt Niels Rasmussen

6. Valg af revisor

     Lisbeth Søgaard Hansen, genvalgt

7. Valg af revisorsuppleant

     Knud Hansen, genvalgt

8. Indkomne forslag: Ingen

9. Eventuelt  

Nedenfor et par fotos fra den populære lagkageservering.