Generalforsamling 2013 d. 19.februar for Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn

Dagsorden med følgende punkter:

Valg af dirigent: Niels Justesen blev valgt

Årsberetning 2012 ved formanden Inge Lise Nielsen: Godkendt

Regnskabet og budget fremlagt ved kasseren: Ejgil Jensen: Godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer hvor følgende er på valg og blev genvalgt: Inge Lise Nielsen,

Ejgil Jensen, Inga Jensen, Aage Mehlbye

Valg af suppleanter:

Kirsten Jørgensen: Blev forslået og valgt: Keld Jensen, Bellisvænget 14, 5450 Otterup, tlf. 64 82 18 71

Kirsten Nielsen: Genvalgt

Valg af revisor:

Erik Yndgaard: Genvalgt

Valg af revisorsuppleant:

Mogens Larsen: Genvalgt

 

Repræsentantskabsmøde for Lokalhistorisk Arkiv for Otterup & Omegn

Valg af dirigent: Knud Hansen

Orientering om året 2012 og handleplan 2013 ved formand Inge Lise Nielsen

Regnskab og budget fremlagt ved kasserer Bente Mortensen: Godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer følgende var på valg og blev genvalgt:

Inge Lise Nielsen, Ejgil Jensen, Inga Jensen, Aage Mehlbye.

Valg af suppleanter følgende blev valgt:

Kirsten Nielsen: Genvalgt, Keld Jensen træder i stedet for Kirsten Jørgensen

Valg af revisor: Poul Frederiksen: Genvalgt

Valg af revisorsuppleant: Knud Hansen: Genvalgt.

Flot fremmøde

Der var fremmødt 90 medlemmer

Der blev spist 14 lagkager

 

 

Nordfyns jernbane forklaret

Efterfølgende fortalte Aage Mehlbye om ”Nordfyns Jernbane” stationer fra Odense til Bogense over Otterup.

 

Bogense station med diligencen 

 

Koks-Kul læsses af ved Herman Knudsens lager ved Otterup Station. 

 

Banelunden Otterup: Paradiset.