Gyrup Mølle

Biskop Jacob Madsen skriver i sin visitatsbog (1588-1604) om Hjadstrup sogn: ”Ingen møller”. År 1590 nævner Jacob Nordby herregården ”Gyrup” med 2 stokværk og tegltag. I jorden, hvor den har ligget, er fundet munkesten og hestesko. Folk mener, at der har været voldgrav om og så rigeligt afløb, at der har været vandmølle.

Møllebygger Anders Christian Andersen fra Lumby Tårup byggede den nye Gyrup Vindmølle omkring 1907-08 for en sum af 10.000 kr. Han havde ca. 20 arbejdsfolk til at hjælpe med at bygge den. De fik kost og logi på Møllegården under byggeriet.

Møllegården hørte oprindelig under herregården Ravnholt, som byggede bl. a. en af længerne. Den er af meget svært tømmer, og det var ikke det, man almindeligvis brugte til gårdbygning.
Mads Jensen fra Nr. Højrup købte Gyrup Møllegård i 1911. Han havde den dog ikke i ret mange år, før han solgte den igen til Peter Nielsen fra Tokkendrup.
Peter Nielsen solgte den videre i 1928 til Christian Egdal.
Møllen kørte kun ca. 10 år, og da der kom elektricitet i 1912-13 i Kappendrup, blev møllen overflødig. Den blev brudt ned og flyttet til et sted i Jylland.

Tryk på billederne nedenfor for at se dem i fuld størrelse

  • 1908.

    Gyrup mølle ses her færdigbygget 1908. Bemærk at møllehatten er løgformet, beklædt med træ og forsynet med slevkrøjer på vingerne. I baggrunden ses møllegården. Møllen stod kun i 4-5 år. Dette skyldtes mest, at elektriciteten vandt indpas,og  at hver gård fik sin egen kornkværn. Kappendrup elværk startede 1912-13.

  • Billedet fra Gyrup er særlig interessant derved, at det viser to typer hollandske møller. Bagest den gamle mølle med en hat, der har form som en omvendt båd. Møllen er stråtækt, vingerne har kludesejl og krøieværket måtte man selv gå og skubbe for at få hatten drejet. I forgrunden den nye moderne hollandske mølle, som blev opført 1907 – 08. Her er hatten blevet løgformet, møllen tækket med spån og vingerne blevet selvvikkende, dvs. at man ikke mere skulle sætte sejl. Desuden fik møllen selvkrøier. En lille vindrose sørgede for, at hatten selv drejede.

  • Gyrup Møllegårds stuehus set fra haven.

  • Tjenestefolk ved vejen foran Gyrup Møllegård ca. 1918. Blandt andet Ingeborg, datter af Frederik Chr. Jensen, Ugggerslev.