2016

Indhold

Forside: Fyret på Enebærodde...................................1.

Indholdsfortegnelse…………………………....……....2.

Dagsorden:

Lokalhistorisk Forening og
repræsentantskabsmøde i Arkivet.........................3.

Indbydelse:

Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegns

billedaften…........................................................4.

Erik Hansen:

Ad gamle stier………………………………………….5. 

Inge Lise Nielsen:

Smedjen i Tørresø 1800 – 1907 og familien i Tørresø…7.

Inge Lise Nielsen:

Smedjen i Tørresø 1907 – 2009………………….…….12

C. Jensen:

Uddrag af Nordvestfynsk Historisk Topografisk beskrivelse

Dansk hjemstavns forlag 1935-36………….………… 15.

Bestyrelsen…………………………………………….…...24.

ISSN 1603-6514      © Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn

Gave Ideer:

 

Sletten 2015

Pris for abonnenter på Sletten,                                                                         

98.- Løssalg kr. 118.

og

En landsbydrengs erindringer

En selvbiografi af Carsten Abild.

Pris: kr. 128,-

Enkelte ældre årgange af Sletten kan stadig købes på Otterup Arkiv.