Blad nummer 48 Efterår 2014

Forsiden: Tørvegravning  på Harald Nielsens jord i Vellinge ca. 1940`erne.  Fh. Nr. 4 Rasmus Jørgensen, Stenøvej 32, Gyngstrup.

Indholdsfortegnelse:……………………   2.

Boghvedegrødaften………………………  3.

Hans Chr. Jensen:

Barndom i Uggerslev i efterkrigsårene 4.

Kirsten Graae:

Sagfører Jørgen Graae …………………… 12. 

Inge Lise Nielsen:

Træk af Hasmark kirkes historie…………15.

Brug Arkivet……………………………………22.

Bestyrelsen:……………………………………23.

Lokalhistorisk Forening:

Oplysninger omkring bladet og indmeldelse 24.

 

Gave ide:

 

Bogen ”Sletten” 2014 udkommer og klar til salg på Arkivet Søndergade 2, Otterup, lørdag d. 22. nov. 2014 fra 10—13.

Fremover kan den købes i Arkivets åbningstid, hver torsdag fra 14-17.

Enkelte ældre årgange af Sletten kan stadig købes på Otterup Arkiv.