Søgaard Kristiansmindevej 45

 

 • Det ældste luftfoto af Søgaard, Kristianmindevej 45 sidst i 1930erne, hvor hele gården stadig bærer stråtag. Til gården hørte der 1946 41 Td. Ld. jord + 1 Td. Ld. Mose.
 • Stuehuset på Søgård, 2007. Der er muret gule sten uden på det gamle bindingsværk.
 • Bryllup 1944. Anna Jørgensen, født i Hessum 1910, og Hans Peder Thorvald Jensen, født i Nr. Højrup 1911. Efter de blev gift overtog de Søgaard. De fik børnene Inge, f. 1947, Bodil og Elin. Inge blev gift med Poul Jespersen og de overtog Søgaard.
 • De sortbrogede køer ved Søgaard. På gården blev der 1978 opført en løsdriftsstald. I 1990 blev gården drevet med en besætning 45 årskøer, 80 ungdyr og kalve af racen SDM, samt 40 årssøer, 750 solgte smågrise årligt.
 • Søgaard, Kristiansmindevej 45. Markerne ned til havet i baggrunden.
 • Af ejere kan nævnes 

  Indtil ca. 1920 Lars Andersen Søgaard og hustru Abelone Marie født Jørgensen

  Omkring 1920 købte Hans Peder Jensen og hustru Marie Petrine, født Pedersen, gården, og drev den til 1944.

  1944-1967 Hans Peder Thorvald Jensen (søn af ovenstående) og hustru Anna, født Jørgensen.

  Fra 1967 bor på gården i dag Poul Jespersen og hustru Inge, født Jensen, datter af ovenstående.

  Gården, Søgaard, Kristiansmindevej 45, har oprindelig ligget inde i Bårdesø By, men er ved udskiftningen flyttet til stedet hvor den ligger i dag. Bygningerne er opført ca. 1868 og 1910. De gamle bygninger i bindingsværk blev ombygget 1952 og 1963, og er siden gradvis moderniseret. Ny svinestald 1957, lade og maskinhus 1978


  Når man har lært at slå med le glemmer man det aldrig. I en alder af 82 år er Hans Peder Jensen er ved at slå græs med leen.

 • Et læs halm er ved at blive læsset af. En transportør sørger for at de tunge neg kommer opad. På læsset Anna Jensen, nederst Poul Jespersen.
 • Der holdes hvil i høsttiden på Søgaard 1980. Fra venstre : Kaj Jespersen, Henning Rasmussen fra Hasmark, Arne Smith, Poul Jespersen, drengene Klaus og Anders og datteren Linda.
 • Der høstes med mejetærsker og traktor. På traktoren sidder Poul Jespersen, på mejetærskeren svigerinden Elin.
 • Ægteparret Hans Peder Jensen, født i Bårdesø 1880, og hustru Marie Petrine Pedersen, født i Hasmark 1882. De blev gift 1910 og fik børnene H. P. Thorvald Jensen og Valborg, gift Knudsen. De første år boede de i Nr. Højrup, ca. 1920 købte de Søgaard og drev den til 1944, hvor deres søn H.P. Thorvald overtog den. Foto ca. 1962.
 • Hans Peder Jensen fylder 90 år. Ved siden af ham sidder Axel Jensen, bag ham Ejner Thomsen og borgmester Carl Peder Hovendal.
 • H. P. Thorvald Jensen er med på en herreudflugt, hvor heste beses på marken.
 • H.P. Thorvald Jensen klapper en af hestene på marken. På Søgaard havde H. P. Thorvald Jensen flere belgiske heste, hvoraf flere blev kårede.