Krogsbølle sogn

Med henvisning til  Jens Peter Trap, Kongeriget Danmark (3. udgave, 5 bind, 1898-1906) kan bl.a. oplyses følgende:

Krogsbolle Sogn, det nordligste i Fyn (del nordligste Punkt er Age, nws) og det største i Herredet, omgives of Nørre-Næraa og Bederslev Sogne, Lunde Hrd. (Norup S.), Kattegat og Næraa Strand. Kirken, noget sydl., ligger. omtr. 2,5, Mil N. for Odense og 2,25., Mil 0. for Bogense. De lavt-liggende og gennemgaaende jævne Jorder ere overvejende sandmuldede, mod Ø. og V. lerblandede, mod S. sandede. En Del Skov (Fruerlund, Havesk., Gamle Herre Sk., Storsk., Vestermose). Sognet indeholder en Del Tørvemoser, der tidligere have været Havbugter, hvorom flere af Bynavnene vidne. Langs med Næraa Strand er der en Del inddæmmet Land. Gennem Sognet går Landevejen fra Odense til Bogense. Fladeindhold 1896: 6492 Td. Ld.

Yderligere oplysninger fra landsbyer, arkivet har beskæftiget sig med, findes under knapperne her til højre.