Østrup

Østrup, stenen står overfor ejendommen Strøbyvej 7, Østrup.Teksten på befrielsesstenen er forfattet af sognepræst Poul (Pistol) Pedersen og lærer Nielsen. Den lyder således::

ATTER LYSER FRIHEDSDAG OVER DANMARKS HUS

REJSES SKAL PAANY AF MULD ALT HVAD SANK I GRUS

 


Tåstrup - Lunde

Tåstrup, Lunde, stenen står i T-krydset Ulkendrupvej-Tåstrupvej, vest for Lunde, Befrielsesstenen er rejst af egnens befolkning, med teksten:

ØRNEN HAR SLUPPET SIT TUNGE TAG

OG DANMARK GAAR IND I EN GRYENDE DAG

MEN DET SKAL KENDES AF SENE SLÆGTER

VI HAR EN HERRE DER ALTING MÆGTER

CHRISTIANSHOLM BESLAGLAGT AF TYSKERNE

FRA 1.9. 1944 TIL 5.5.1945

Otterup

Otterup, stenen står på hjørnet af Bakkevej og Nørregade, med teksten:

I en cirkel om de 3 løver står der:

REJST TIL MINDE OM

5 MAJ 1945

Lunde

Lunde, stenen står på hjørnet, hvor Lunde Bygade munder ud i Mosegyden, Befrielsesstenen er rejst i 1955 af egnens beboere. Afsløringen blev foretaget af sognerådsformand C. Bendtsen. med teksten:

Øverst på stenen er en ring om en krone. Ringen bærer teksten:

9 APRIL 1940     5 MAJ 1945

Nederst på stenen lyder teksten:

STEN AF ÆLDE

HER SKAL MELDE

NU ER ATTER FRED PAA JORD

MAGT OG VÆLDE

EJ SKAL GÆLDE

FRIT STAAR DANMARK END I NORD

Kappendrup

Kappendrup, den står i anlægget overfor ejendommen Kappendrup, med teksten Til minde om befrielsen 1945 Stedet fredet 1.6.1881 Af sognef. Mads Pedersen og Gdjr. Anders Jensen Hjadstrup Byen besat af fjenden 5.3.1945 Stenen rejst 5.5.1955 Af egnens beboere