Fredet gravminde over
Familien Speyer og Birkedal
En gravsten over
Johan Speyer,
hustruen
Julie Birkedal Speyer
og deres eneste søn
Vilhelm
. En gravsten over
Søsterdatteren Emilie
Birkedal der dør kun 19
år gammel til Julies
store sorg.
Johan Speyer
blev født i
Ringkøbing
1837
Familien
flytter i 1845
til Ålborg
Johan går på
På Katedralskolen og
bliver konfirmeret i Vor
frue kirke
Umiddelbart
efter Johans konfirmation
kommer han i lære på
Løveapoteket i Ålborg.
Johan
Tiltrådte i
1860
en stilling som provisor
på Ringe Apotek
Han blev indkaldt til militæret
og deltog i forsvaret af
Dannevirke 1864
1864 vendte han tilbage til Ringe
Apotek og nederlaget smertede
ham dybt
Hasmark Skyttekreds”
me
Otterup
Skytteforening
blev stiftet 1866
Nu deltog han aktivt i oprettelsen af
Skyttebevægelsen rundt omkring i
Danmark
1872 bygger og åbner Johan
Speyer et apotek i Otterup
Annonce:
Torsdagen den 30. oktober
Åbnes Apoteket i Otterup
Foruden alle lægemidler kan
fås:
Alle husholdningsartikler, tekniske
artikler,parfumer,vine, spirituosa,
tobakker,cigarer o.s.v.
Johan Speyer
Samme år gifter han sig med
Julie Birkedal.
Det nybyggede hus var
dengang ualmindelig smukt.
-Så der blev
Rejst en
Mindesten i
haven
Johan Speyer
dør 1875, 38 år
gammel deres
søn dør 1880,
7 år gammel
, Fru Speyer fik bevilling til,
med en bestyrer at drive
Apoteket
videre;
dog skulle
bevillingen
bortfalde, hvis hun indgik
nyt ægteskab
Datteren Emilie Birkedal dør
1897
Begravelsen blev fortaget
af valgmenighedspræst
Karl Povlsen i Ryslinge,
da fru Speyer aldeles ikke
kunne med C.V.Lose,
Skeby-otterups præst.
Da fru Speyer D. 17/2.
-1927 fyldte 80 år,
skænkede hun Otterup
kirke en smuk lysekrone
, indskriften lyder:
” Mindegave om løjtnant
apoteker Johan Speyer og søn
Vilhelm Birkedal Speyer.
Skænket Otterup kirke den 17.
februar 1927 af hustruen og
moderen Julie Birkedal Speyer”.
Huset fra 1872 står
endnu
Fra Nørregade flyttede
Apoteket 1932til hjørnet
af strandvejen
og søndergade
Otterup Apotek har haft følgende
apotekere:
1871 - 1875 Johan Speyer
1875 - 1931 Julie Christine, f.Birkedal (Enke)
1931 - 1937 Søren Vilhelm Paulsen
1937 - 1956 Peter Michael Hauberg
1956-1973 Andreas Peter Christian Thorup
Nielsen
1973 - 1979 Bent Guldbæk
1980 - 2006 Sten Birger Pedersen
01.01 2007 - Vibeke Delfs
Der er
sket
meget
fra 1872
til 2007,