Holegården

På Holegårdens gårdsplads, Holemarken 29, står fra højre ved hestene karlen Rasmus Peter Rasmussen, foran stuehuset Hans Jørgen "Gårdmand" sammen med sin kone. H. Jørgen "Gårdmand" ejede Holegården frem til ca. 1910, hvorefter den blev solgt til Otto Jensen. I 1915 solgte han gården til Karl og Ane Katrine Nielsen.
Mælkespandene afhentes ved Holegården, de skal videre til mejeriet. Karlen Karl Åge Ottosen.
Holegaarden ca. 1938. I store træk ser gården stadig således ud. Få år efter at Ane Katrine og Karl Nielsen overtog gården 1915 brækkede de den gamle ladebygning ned og byggede en ny op. I 1929 blev det nye stuehus bygget i røde sten.
Flyttevognen er pakket og hestene spændt for. Karl og Ane Katrine flyttede fra Holegaarden hen i Birkely 1944, hvor datteren Johanne gift med Holger Hemmingsen overtog Holegården.
Fra venstre Johanne og hendes mand Holger Hemmingsen, som drev Holegaarden 1944-1977. Gennem årerne var ægteparret også en vigtig del af "gymnastiklivet" i Uggerslev. Her ses de i 1941 ved indvielsen af Uggerslev Gymnastikforenings første fane.
Holegården set fra den lange markvej der fører op til vognporten. Staldlængen som vender ud mod markvejen står stadig i de flotte kampesten som blev bygget 1895. Til venstre ses det gamle stuehus i bindingsværk, som i 1929 blev erstattet med et nyt bygget i røde mursten.
Birkely, Holemarken 17 blev bygget som aftægtsbolig til Holegaarden i 1944, hvor Karl og Ane Katrine flyttede hen. I 1977 flyttede Holger og Johanne Hemmingsen hen i aftægtsboligen hvor sønnen Bent sammen med sin kone Lise overtog Holegaarden.
Ægteparret Ane Katrine født 1887 og Karl født 1888, drev Holegaarden fra 1915-1944.
Gårdens marker pløjes. Forrest gårdejer Karl Nielsen, bagest gårdens karl der sammen med karlen - en bror til Jørgen Peter pløjer marken.
Holger Hemmingsen med sine heste på gårdspladsen.
Karlen Peter Rasmussen kører ajle ud. Foto 1930´erne.
Karlen viser præmienkoen frem.
Johanne og Holger Hemmingsen brudepar.
Bent, Bodil og Kirsten 1955.
Gårdejer Karl Nielsen ved sin hest med føl på græsmarken.
Ved gårdens nye stuehus ses karlene Johannes Jensen og R. Peder Rasmussen som begge tjente der flere år.