Hjorslevgaard Kvindevadet 11

Hjorslevgaard, Kvindevadet 11, fotograferet den 8.6. 1932. Forrest ses en vindmotor efter professor La Cours system bygget i 1905 og beliggende syd for haven. Øverst i møllens top blev der den 23. juni 1905 placeret en 100 vats pære. Denne elektriske pære, som dengang var ganske nyt, tiltrak sig megen opmærksomhed fra hele Otterup by.
Luftfoto af Hjorslevgaard, Kvindevadet 11, 1950´erne. Bagest ses den voksende Otterup by. Gårdens bygninger og 20 tdr. land blev eksproprieret i 1980. Det blev aftalt, at familien kunne bo 10 år herefter, men i 1985 flyttede familien til Lindø, og gården blev nedrevet 1986. Det tilhørende jordareal blev anvendt til udvidelse af Otterup Kommunes industriarealer. På grunden blev der også bygget Schaldemose´s Selskabslokaler. Senere fik det lokale SID kontor på stedet. I dag er der nu igen selskabslokaler - "Fru Nielsens Køkken".
Hesten Prins er forspændt charabanc som kørte familien Davidsen til kirke under 2. verdenskrig. Ingrid har fat i tømmerne mens faderen Niels Christian og moderen Margrethe sidder til venstre. Til højre sidder Jenny Thulstrup, gift med postmesteren og deres datter (studenten) Grethe Thulstrup.
 

Den vind og petroleumsdrevne motor sørgede ligeledes for vandforsyningen til stalde og hovedbygninger fra gårdens eget vandværk. Som en af de allerførste gårde i landet fik Hjorslevgaard i 1907 elektrisk lys og drivkraft til alle maskiner overalt på gården. Stuehuset fik samtidig også centralvarme og badeværelse.
Til gården hørte et område med blandet skov, samt et hus uden jord.(Kvindevadet 5)

Oplysninger om gårdens historie er fundet i bogen: Danske Gårde udarbejdet af J.C.B. La Cour i 1907, samt fortælling af Ingrid Matthiesen, som er barnefødt på Hjorslevgaard.
Hjorslevgaard var oprindelig en meget gammel slægtsgård. Gården var tidligere fæstegård under stamhuset Ravnholt. Af fæster og ejer kan nævnes :

Gjøde Pedersen født 1754, gift med Johanne Erichsdatter født 1764. De havde gården i fæste frem til 1824.

Fæstet blev overtaget den 6.4. 1824 af Gjøde Pedersens svigersøn, David Hansen, født den 31.10. 1797, gift med Kirsten Gjødesdatter. De havde gården i fæste til den 28.11. 1863.

David Hansen og Kirsten Gjødesdatters søn, Hans Davidsen, født den 27.4. 1832, købte den 18.12. 1863 Hjorslevgård til selveje af godset Ravnholdt. Samme år blev Hans Davidsen gift med Marie Kirstine Nielsen, Beldringegaard, og han ombyggede stuehuset 1871, laden 1881 og den østlige længe 1891.

I 1909 afstod Hans Davidsen og Marie Kirstine Nielsen gården til deres søn, Niels Christian Davidsen, født den 6.7. 1864, gift den 2. juli 1919 med Margrethe Juul. N. Chr. og Margrethe fik 3 børn: Erna født 8.3. 1922, Niels født 27.1. 1924. og Ingrid født 22.5. 1926.

Ingrid Juul Davidsen og hendes mand Esbern Hedager Matthiesen overtog driften af Hjorslevgaard i 1947 og boede der frem til familien flyttede i 1985. Gården blev eksproprieret 1980.

Familien på Hjorslevgaard : Marie Kirstine Nielsen født 1835, Hans Davidsen født den 27.4. 1832 og sønnen Niels Christian Davidsen født den 6.7. 1864. De drev gården fra 1863-1909. H.D. døde den 14.7. 1911, M. K. N. døde den 21.10. 1919.

Esbern Hedager Matthiesen født den 24.6. 1920 på Sjælland, gift den 3.10. 1947 med Ingrid Juul Davidsen. De overtog driften af Hjorslevgaard 1947. Gården blev eksproprieret i 1980, familien flyttede derfra 1985 til Lindøvej 17, hvor de boede nogle år. Senere flyttede de til gården Klintebjergvej 69, hvor Ingrid stadig bor i dag. Esbern døde 2001.
Fodermesteren på Hjorslevgård stopper sin pibe mellem de mange køer der skal malkes. Foto ca. 1950´erne.
Der var plads til grisene på Hjorslevgaard. Dyrene gik i løsdriftsstald som på daværende tidspunkt var ganske nyt.
Der var samarbejde mellem Hjorslevgaard og Claudius Nielsen på Østrupgård således at man allerede i 1955 købte den første mejetærsker og kornhøsten er her i fuld gang på gårdenes marker. Bagest ses Husmand Jens Christian der boede i gårdens hus, Kvindevadet 5.
Under 2. verdenskrig arbejdede Ingrid Davidsen som karl hos sin far. Her pløjer hun marken i 1942.
Høstbillede fra 1932 : Fra venstre Karlen Villy, Margrethe og Niels Christian Davidsen, daglejer Christian "mose", gården unge pige Rigmor (datter af smeden i Egense), som holder pigen Ingrid Davidsen i hånden, forkarlen "store" Edvald, to daglejere, pigen Johanne fra Søndersø, bagest børnene Erna og Niels.
Karle rider hestespand hjem fra marken, Hjorslevgård. Den ridende karl i midten er Emil. Foto af Lars Rastrup 1918.
Et kig ned af fodergangen hvor køerne er blevet fodret. Foto ca. 1950´erne.
Margrethe Davidsen tilser høstmarken hvor høet er vendt, og karlen stakker høet på stativ (høryttere), hvor det tørres færdig på betryggende vis, således at det giver den bedst mulig foderegenskab.
Karle og heste på gårdspladsen. Foto omkring 1918.
Hovedrengøringen er i fuld gang på Hjorslevgaard 1942. Tæpperne er taget ud på græsset for at blive renset. Ingrid får hjælp af "lille" Erik, Johannes Berthelsen og ?. Gravhunden Bob vil gerne lege med.