Hjørnegården

 

Et ældre billede af Hjørnegård, Lunde Bygade 106 set fra haven med den gamle veranda.
 

Gårdens historie dels fra oplysninger i La COURS bog dels fra Gerda Bendtsen, som har boet på gården som hustru til Gunner Bendtsen, der var sidste ejer af slægtsgården gennem 5 generationer, indtil familien solgte til fremmede i 1990. Gården blev dengang solgt til Bodil og Allan Lyngsøe Hansen, og er senere igen solgt til nuværende ejer Klaus Pedersen. Gården hørte oprindeligt til stamhuset Ravnholt. Den blev 18.december 1863 købt til fri ejendom af Christen Hansen. Gården ligger i Øster Lunde by. Stuehuset er bygget i 1874. Af avlsbygningerne er laden bygget i 1870 og de øvrige længer mellem 1888 og 1891. I 1910 blev der installeret lys og kraft. Vand var fra eget vandværk. Gårdens samlede areal er 65 tdr. land og blev tidligere drevet med korn, roer og græs. Husdyrene var mælkekvæg af racen R.D.M. tyre, heste samt fedesvin. 3. juli 1880 blev gården overtaget af svigersøn Peter Madsen født i Fremmelev, gift med Maren Kirstine født Jensen d.4. dec. 1863 i Skamby. Peter Madsen døde efter et fald fra slyen d.26. september i 1912. I de følgende år som enkefrue fik Maren hjælp fra sin far i Skamby Jens Madsen. Ægteparret fik en datter Martha Jensine K. Madsen født d.11. april 1891. Denne datter giftede sig 15. marts 1918 med Carl Christian Bendtsen f.19. marts1893 i Næsby Hovedbroby.

Carl Bendtsens 50 års fødselsdag fotograferet i haven med alle sine gæster: fra venstre for blomsteropsatsen, 1. Carl Bendtsen 2. Martha Bendtsen, til højre for blomsteropsatsen Gerda og Gunner Bendtsen.
Martha og Carls bryllup fotograferet foran "Hjørnegårds veranda, med deres forældre på hver sin side: Yderst til venstre Jens Madsen, Maren Kirstine Jensen (Marthas mor), Brud Martha Jensine Kirstine Madsen og gom Carl Christian Bendtsen, (Carls mor) Ane Kirstine f. Hansen og Lars Bendtsen, bagerst Carls søster Anna og Carls bror Laurids d. 15.marts 1918
Carl Chr. Bendtsen med sin medalje for 25 år som sognerådsformand. Carl Bendtsen viste sig hurtigt at være en dygtig landmand og fik mange tillidsposter Han blev bl.a. valgt som sognerådsformand og bestred denne post i 27 år inden han på grund af sygdom måtte ophøre. For denne opgave modtog Carl B. ordenen Ridder af Dannebrog.
Gunner Bendtsen efterfølger sin faders erhverv som Sognefoged.
Midt i billedet Carl Bendtsen med en pattegris i hånden, på torvet i Odense.
Gerda Hansen og Gunner Bendtsen bryllup d. 12.maj 1948. foto Gunner Larsen 1948. Gerda Hansen, datter af gårdmand Laurits Hansen og Mary f. Nielsen, Bladstrup Bygade.
Aftægtshuset, Lunde Bygade 105, som Martha og Carl Christian Bendtsen byggede, da sønnen Gunner og Gerda overtog fødehjemmet "Hjørnegård", Lunde Bygade 106, der havde været i familiens eje gennem 5 generationer.
Foran verandaen, Lunde Bygade 106 "Hjørnegård". Fra venstre: 1.Gunner Bendtsen hans moder 2.Martha Jensine Kirstine f. Madsen d. 11.april 1891, 3. Maren Kirstine Jensen f. 4.dec. 1863 i Skamby,(Marthas mor) og Jens Madsen(Maren Kirstines far) Foran verandaen Lunde Bygade 106 "Hjørnegård".
Høstarbejderne holder pause med musik fra harmonikaen på vognlæsset klar til at blive tærsket. Billede fra Hjørnegården.
Carl, Gunner og Martha Bendtsen. Gunners konfirmation.
Gunner Bendtsen på høstarbejde med selvbinderen og heste.
Karlen er ved at hugge hoved af en høne i sneen, Gerda ser på.
Traktor træk i Lunde, her er de deltagende grå Ferguson opstillet på gårdspladsen ved Hjørnegård, Lunde Bygade 106.
Gunner Bendtsen kontroller selv mælken på marken inden den køres til mejeriet, han virkede en tid som kontrolassistent, inden han overtog sit fødehjem, Hjørnegård, Lunde Bygade 106.
Karlen, Johannes Pedersen, på Hjørnegården sørger for drikkelse til den bundne tyrekalv, huset bagerst til venstre er Kreaturhandler Edvard Knudsens villa.