Hjadstrup sognekort

Fotos Grethe Hansen

Sognets historie begynder at få fast form omkring 1150. Hjadstrup Kirke har sandsynligvis været en af de første på Nordfyn, da gamle beretninger fortæller om folk, der langvejs fra søgte kirken. Således fortælles der i Einsidelsborgs historie om en grev Jeppe fra Skovgård, der har ydet 18 tdr. rug årlig til Hjadstrup Kirke for at søge denne, da ingen nærmere fandtes. Samme grev Jeppe og hans hustru fru Ladisse skal ligge begravede foran indgangen til kirken. Ligeledes fortælles andet steds, at folk fra Hals (Enebærodde, Hofmansgave) måtte op kl. 2 om morgenen for at nå Hjadstrup kirke til gudstjeneste og barnedåb. Oprindelig var Hjadstrup Kirke annekskirke til Østrup. I begyndelsen af 16. århundrede var den annekskirke til Skeby, derefter var den igen anneks til Østrup men blev udskilt i 1904 som selvstændigt sogn med 956 indbyggere. I 1968 blev kirkesognet lagt sammen med Lunde, hvor Lunde og Hjadstrup havde fælles præst boende i Lunde.