Henning P H gården

Et glimt af Kirkevej i Nr. Højrup 2005. Bagest til venstre i billedet med den gule lade Kirkevej 62, som Henning og Lisbeth Hansen har drevet siden 1974. Der er ikke længere dyr i stalden, men markerne drives stadig.
Der tærskes i marken. Tærskeværket trækkes ved hjælp af traktoren som står ved siden af Viggo med hestene.
Gården, Kirkevej 62, ligger på sin gamle plads nordvestligt i Nørre Højrup by. Den var oprindelig fæstegård under Ravnholdt, men frikøbt af daværende ejer Hans Jacob Mortensen. Stuehuset er opført 1868 og er løbende blevet restaureret.

Gården var tidligere fæstegård under Stamhuset Ravnholdt og af fæstere kan nævnes

Lars Hansen, efter hvem fæstet kom til auktion ca. 1850

1850-1891 Hans Jacob Mortensen, født i Fjeldsted ca. 1815 og hustru Kathrine Lisbeth Jeppesdatter født i Lumby ca. 1826

1891-1914 Jeppe Jørgen Hansen 1852 (søn af ovenstående) og hustru Gjertrud Marie Sørensen født 1851

Gården blev købt den 1.5. 1915 af Poul Hansen født 1875 på Vester Højgaard, Nr. Højrup og hustru Johanne Kirstine født 1882.

Ca. 1944-1994 Viggo Hansen (søn af ovenstående) født 1914 og hustru Irene

1994 – som ejer den i dag Henning Pilegaard Hansen og hustru Lisbeth S. Hansen


Viggo og Johannes drenge Henning og Keld høster med selvbinder.

Johannes Hansen fodrer sine små kyllinger.
Viggo med sine to drenge Henning og Keld på hest på gårdspladsen.
Poul og Johanne bygger 1946 Højrup Mosevej 3 som aftægtsbolig, hvor de flytter 1946. De har børnene Keld og Henning på besøg.
Familien hjælpes nar der skal storvaskes. Med baljen tv Johanne, th Svigerinden Marie på Nørregaard, bagest tv sønnen Viggo og ?.
På gårdspladsen får Viggo Hansen hjælp af sine to drenge.
Sne som det var i gamle dage på Lille Alhøj.
Familien Hansen har travlt i tobaksmarken.
Johanne Hansen sammen med datteren Dora, som blev gift med Carlo.
Karlen kører med den lille Henning ved siden af mælkejungerne.
Poul og Johanne Hansen gift 1908, hvor de købte og bosatte sig på Pilegården i Broby heraf navnet Pilegaard. 1915 købte de gården i Nørre Højrup, Kirkevej 62, hvor de boede mange år.
Viggo og Irene Pilegaard Hansen. Foto 1944.